Pravila privatnosti

Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka i izvršitelju obrade:

Tvrtka: HBO Europe s.r.o. Tvrtka: HBO ADRIA d.o.o.
Sjedište i poslovna adresa: Praha 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj: 170 00, Republika Češka Sjedište i poslovna adresa: Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb, poštanski broj: 10 000, Republika Hrvatska
Identifikacioni broj: 61466786

Društvo je upisano u trgovački registar Građanskog suda u Pragu, odjeljak C, broj 29418
OIB: 74511245957

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Registracijski broj voditelja zbirke podataka: 00008182  
Elektronička pošta: sekretariat@hbo.cz Elektronička pošta: privacypolicy@hbogo.eu
(daljnjem tekstu: "Voditelj zbirke osobnih podataka") (daljnjem tekstu: "Izvršitelj obrade")

S obzirom da ova pravila (daljnjem tekstu: "Pravila privatnosti") predstavljaju sastavni dio Uvjeta korištenja, a definicije utvrđene u Uvjetima korištenja su relevantne za tumačenje Pravila privatnosti, molimo vas da prije čitanja ovih Pravila privatnosti pročitate Uvjete korištenja. Kliknite ovdje za uvjete korištenja.

Određivanje obrade podataka:

Obrada podataka može započeti temeljem dobrovoljne, jasne i svjesne privole Korisnika prilikom prijave na Web stranici HBO GO, prema podacima utvrđenima u Pravilima privatnosti. Smatrat će se da korištenje Usluga predstavlja Korisnikovu privolu za obradu Podataka i pohranjivanje Podataka (kako je navedeni izraz definiran niže). Ako Korisnici ne prihvaćaju ove Pravila privatnosti i ne dostave Podatke potrebne za pružanje Usluge, Usluge nije moguće koristiti.

Pravna osnova za obradu podataka:

Dobrovoljna privola Korisnika služi kao pravna osnova za obradu podataka, za koju je privola potrebna, u skladu s odjeljkom 5 (2) Zakona br. 101/2000 Coll. “O zaštiti osobnih podataka", zajedno s izmejnama i dopunama primjenjiv u Republici Češkoj. ("PDPA"). Privola za obradu podataka, koji su potrebni za izvršavanje ugovora s Korisnikom, nije potrebna sukladno odjeljku 5 (2) b PDPA. Počevši od 25. lipnja 2018. g., osobni podaci Korisnika bit će obrađivani u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i propisima koji će zamijeniti PDPA.

Područje primjene Pravila privatnosti:

Pravila privatnosti primjenjuju se isključivo na obradu Podataka vezanih za Usluge.

Raspon obrađivanih podataka:

1. Tijekom procesa Registracije, Korisnici daju korisničko ime (npr.: nadimak ili drugo ime koje nije nužno pogodno za identifikaciju Korisnika), lozinku, adresu elektroničke pošte i druge identifikacijske oznake (npr. ADSL identifikator, broj ugovora, telefonski broj itd.) zahtijevane prilikom Registracije (daljnjem tekstu: "Podaci"). Tijekom obrade Podataka, Voditelj zbirke osobnih podataka ne smije otkriti Podatke trećim osobama, osim Operaterima, ili prenijeti, objaviti ili povezati ih s nekom drugom obradom Podataka. Osim Podataka, druge podatke nije potrebno dati. Korisnik je suglasan da Operateri mogu imati pristup Podacima, uzevši u obzir da Operater pruža Uslugu Korisniku i odgovoran je za korisničku potporu.

2. Korisnici se slažu da, tijekom pregledavanja sadržaja stranice Usluge, IP adresu uređaja Korisnika, vrijeme početka i završetka posjete, identifikacija pregledane Usluge, a u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Korisnikovog uređaja, vrsta preglednika ili operativni sustav mogu biti prikupljeni. Sustav automatski prikuplja ove podatke.

3. Tijekom korištenja Usluge, sustav može poslati anonimni identifikator posjetitelja, tzv. kolačić , uređaju Korisnika. Kolačići su datoteke u tekstualnom obliku, koji se nalaze na korisnikovom hard disku. Kolačići ne sadrže osobne podatke. U zadanim postavkama, preglednik prihvaća kolačiće i sprema ih (npr. u datoteku 'Privremeno preuzete Internet datoteke'). Ako Korisnici ne žele da Voditelj zbirke osobnih podataka postavi kolačić na uređaj Korisnika ili drugi uređaj, oni mogu deaktivirati primanje kolačića u pregledniku. U takvim slučajevima neke funkcionalnosti HBO GO Usluge mogu biti ograničene. Dodatne informacije o korištenju kolačića su dostupne u Pravilima o kolačićima. Pravila o kolačićima predstavljaju sastavni dio ovih Pravila privatnosti. Kliknite ovdje za Pravila o kolačićima.

4. Korisnik je suglasan da HBO GO aplikacija prikuplja podatke o aktivnostima Korisnika kroz korištenje Usluge kao što su Korisnikova povijest gledanja i lista želja za gledanje te pruža prilagođene preporuke sadržaja temeljene na ovim aktivnostima.

5. Korisnici su suglasni da HBO GO aplikacija (iOS, Android) može zahtijevati određene dozvole prije instalacije ili tijekom korištenja u cilju pravilnog korištenja Usluge. Ovi zahtjevi za dozvolama se traže od Korisnika tijekom instalacije ili uporabe te moraju biti prihvaćeni od strane Korisnika ručno. Općenito HBO GO aplikacije zahtijevaju pristup dozvolama kao internet veze, pristup Wi-Fi i mrežnom stanju, privremeni podaci o pisanju/čitanju u/iz memorije, očitavanje stanja telefona, wake lock, čitanje/slanje zapisa (read/send logs), dopuštanje push obavijesti. Navedene dozvole su potrebne za pravilno korisničko iskustvo i praćenje kvalitete Usluga te poboljšanja. Aplikacija HBO GO u skladu je sa smjernicama razvojnih programera pružatelja usluga tehnoloških platformi.

Svrha obrade podataka:

1. Svrha obrade podataka u pogledu Podataka koje je pružio Korisnik jest:

(i) identifikacija i provjera autorizacije Korisnika (odnosno omogućiti pristup Uslugama),

(ii) aktivacija postavke roditeljskog nadzora (odnosno ograničiti pružanje Usluga ovisno o dobi),

(iii) korištenje Podataka za statističke svrhe; i

(iv) pružanje dodatnih usluga koje je naručio Korisnik (npr: obavijesti, newsletters, preporuke programa, programi lojalnosti, posebne ponude, u daljnjem tekstu: "Dodatne usluge"). Voditelj zbirke osobnih podataka obvezuje se pružati Dodatne usluge Korisniku isključivo na Korisnikov prethodni zahtjev, uz privolu i uz mogućnost otkazivanja bilo koje Dodatne usluge.

2. Podaci zapisani u datoteci zapisnika (log file) tijekom korištenja Usluga koriste se u statističke svrhe (za generiranje podataka o popularnosti sadržaja), otkrivanje grešaka i provjera sigurnog rada Usluge, te konačno za otkrivanje i sprječavanje protuzakonitih vanjskih napada kojima se krši ili ugrožava integritet Usluge.

3. Voditelj zbirke osobnih podataka nije ovlašten koristiti Podatke u svrhe koje nisu navedene ovdje. Osim prijenosa podataka Operateru, Podaci mogu biti otkriveni trećim osobama samo uz prethodnu dobrovoljnu i svjesnu privolu Korisnika temeljenoj na detaljnim i sveobuhvatnim informacijama. Ovo ograničenje se ne primjenjuje ako zakon zahtijeva da Voditelj zbirke osobnih podataka otkrije Podatke.

Trajanje obrade podataka:

1. Razdoblje obrade podataka počinje Registracijom i završava s Poništenjem registracije Korisnika.

2. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je izbrisati Podatke u roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva za brisanje, bez obzira da li je poslan od strane Korisnika ili Operatora.

Ostale informacije:

1. Voditelj zbirke osobnih podataka sprema podatke isključivo u digitalnom obliku. Samo zaposlenici Voditelja zbirke osobnih podataka i Izvršitelja obrade koji su ovlašteni pristupiti Podacima i izvršavati usluge vezano za Podatke, imaju dozvolu pristupa Podacima. Kako bi se osigurala sigurnost Podataka, Voditelj zbirke osobnih podataka mora koristiti sustav zaštite podataka uobičajen u industriji, isti redovito ažurirati i nadograditi te učiniti sve što se može očekivati u danoj situaciji kako bi se spriječio neovlašteni pristup obrađenim Podacima.

2. Voditelj zbirke osobnih podataka uključuje Izvršitelja obrade u obradu Podataka. Izvršitelj obrade može slati newslettere Korisnicima ili osigurati podršku za Korisnički račun.

3. Korisnici imaju pravo zatražiti informacije u vezi obrade Podataka, ispravak ili izmjenu njihovih Podataka u bilo koje vrijeme u pismu upućenom Voditelju zbirke osobnih podataka ili elektronskim putem na gore navedenu adresu elektroničke pošte, ili se protiviti obradi podataka. Ako Korisnici smatraju da obrada Podataka krši mjerodavan zakon, oni mogu podnijeti prigovor protiv obrade podataka od strane Voditelja zbirke osobnih podataka, ili se obratiti Češkom tijelu za zaštitu osobnih podataka Úřad pro ochranu osobních údajů/Ured za zaštitu osobnih podataka, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika/Češka Republika, posta@uoou.cz, ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

4. Voditelj zbirke osobnih podataka briše Podatke, ako

- obrada krši mjerodavne propise;

- Korisnik zatraži brisanje (povlačenje privole za obradu podataka);

- su podaci nepotpuni ili lažni, a to se ne može ispraviti;

- je ispunjena svrha obrade podataka; ili;

- je brisanje naložio sud ili Češki ured za zaštitu osobnih podataka.

5. Voditelj zbirke osobnih podataka mora obavijestiti Korisnika o ispravcima ili brisanjima bez odgode.

6. Ako su Pravila privatnosti na HBO GO Web stranici dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku, prevladat će hrvatska verzija.