Politika privatnosti potrošača

Ažurirano: 26.04.2020

 

WarnerMedia ("mi", "nas", "naš") je vodeća grupa kompanija u oblasti multimedije i zabave. Ova politika privatnosti objašnjava koje lične informacije o pojedincima ("vi") koji su u interakciji s našim Ponudama (“Informacije”), kompanije WarnerMedia prikupljaju, koriste, dijele i na druge načine obrađuju. Takođe, ova Politika privatnosti se ne odnosi na Digitalne usluge koje su mrežne usluge namijenjene za djecu.  

 

Porodica WarnerMedia sastoji se od većeg broja različitih pravnih subjekata i poslovnih jedinica. U ovoj Politici privatnosti, izraz "Kontrolor" Informacija označava kompaniju koja odlučuje o namjenama i načinima na koji se Informacije obrađuju. Koja WarnerMedia kompanija je Kontrolor vezano za obradu vaših Informacija, ovisi o tome koju Ponudu koristite, to će često biti WarnerMedia kompanija odgovorna za pružanje Ponude, kao što može određeno u našim uslovima i odredbama. 

 

U određenim okolnostima, za obradu Informacija odgovorno je više od jednog Kontrolora, npr. kada se Informacije dijele s drugim WarnerMedia kompanijama u svrhe date u ovoj Politici privatnosti. Za više detalja posjetite našu Listu Kontrolora. Ako i dalje imate pitanja o nadležnom Kontroloru, obratite nam se koristeći jednu od metoda navedenih u nastavku. 

 

U skladu sa zakonima pojedinih država izvan Evropskog ekonomskog prostora, možda će nam trebati vaš pristanak za obradu Informacija datih u ovoj Politici privatnosti. Podložno svim indikacijama za suprotan stav koje nam pružite, npr. otkazivanjem ili neprihvaćanjem nakon upita i tamo gdje je to dozvoljeno zakonom, pružanjem informacija ili drugom interakcijom s našim Ponudama, pristajete na naše korištenje Informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti. 

SADRŽAJ

PODRUČJE PRIMJENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pažljivo pročitajte ovu politiku privatnosti. Ona pojašnjava vrste informacija koje možemo prikupljati o vama, svrhe i metode prikupljanja i (tamo gdje je to primjenjivo) zakonski osnov za takvo prikupljanje, te pruža informacije o zadržavanju podataka, vašim pravima i načinima na koje nas možete kontaktirati. Ova Politika privatnosti obuhvaća naše aktivnosti obrade podataka na mreži i van mreže, uključujući Informacije koje prikupljamo putem raznovrsnih Ponuda poput onih navedenih u nastavku:  

 

Digitalne usluge: 

 

 • Web lokacije kompanije WarnerMedia, uključujući aktivnosti koje se provode putem web lokacija, npr. ankete, istraživanja, ispitivanja fokusnih grupa, promocije, takmičenja i nagradne igre, kupovinu u okviru naših usluga, pozive za dostavu sadržaja koje kreiraju korisnici i pretplatu na informativne brošure; 
 • Mobilne aplikacije, uključujući aktivnosti koje se provode putem naših aplikacija, npr. aktivnosti navedene na našim web lokacijama; 
 • Pretplatničke usluge i druge streaming usluge koje WarnerMedia nudi korisnicima i usluge u okviru kojih audio-vizuelne sadržaje primate putem naših web lokacija, mobilnih aplikacija i/ili putem usluge koju pruža treća strana, npr. pružalac Internet usluge, komercijalna TV platforma ili operater mobilne telefonije. 
 • Igre za konzole; 
 • Naše stranice za fanove/kanali/računi na društvenim mrežama trećih strana (npr. službene stranice na uslugama Facebook, Instagram, Twitter). 

 

Vanmrežne usluge: 

 • Obilasci studija; 
 • Atrakcije i izložbe (npr. tematski parkovi, marketinške aktivnosti na konvencijama i drugim javnim lokacijama, lična iskustva virtualne stvarnosti) koje organizira kompanija WarnerMedija i  

 

Događanja kojima prisustvujete u svojstvu korisnika ili gosta (za razliku od prisustva u svojstvu pravnog lica), npr., premijere filmova, događanja za marketinšku promociju i influencere, ispitivanja fokusnih grupa i korisnika i privatna događanja koja se održavaju u našim prostorijama ili u unajmljenim studijima. 

 

Imajte na umu da možemo kombinirati Informacije koje prikupljamo iz jednog izvora (npr. WarnerMedia web lokacija) s informacijama koje prikupljamo iz drugih izvora (npr. mobilna aplikacija), uključujući Informacije koje je možda prikupila druga WarnerMedia kompanija ili treća strana (kako je pojašnjeno ispod). Takođe imajte na umu da naše Vanmrežne usluge: mogu uključivati vašu interakciju s Digitalnim uslugama i obrnuto, na primjer, kada rezervirate obilazak studija ili učestvujete u marketinškom događaju putem web lokacije kompanije WarnerMedia. Određene ponude kompanije WarnerMedia (na primjer, neki tematski parkovi brendirani kao WarnerMedia, prodavnice na mreži i kupovina iz aplikacija) nisu pod kontrolom kompanije WarnerMedia nego treće strane primaoca licence ili prodavnice aplikacija; bilo kakva obrada vaših ličnih informacija od strane takvih primalaca licence ili prodavnice aplikacija ne podliježe ovoj Politici privatnosti stoga pažljivo provjerite da li se relevantni uslovi i odredbe odnose na kompanije WarnerMedia ili ne.  

 

 

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo, koristimo, dijelimo i na druge načine obrađujemo sljedeće kategorije Informacija: 

 

1) Informacije koje prikupimo od vas: 

 

 

 • Informacije o registraciji, računu i prijavi, uključujući informacije o vama kada se registrujete ili prijavite na jednu od naših Ponuda (npr. ime i prezime, korisničko ime, lozinka, adresa e-pošte, kontakt detalji, datum rođenja ili uzrast, interesovanja za naše sadržaje itd.)  
 • Informacije o vašoj kupovini Ponude, uključujući relevantne informacije o plaćanju (npr. informacije o kreditnoj kartici). Takođe možemo obrađivati Informacije o probnim periodima, iskorištavanju nagrada ili promocija, periodima aktivne pretplate, istoriji plaćanja i eventualnim propuštenim plaćanjima. 
 • Informacije o vašem korištenju ili učešću u Ponudi, uključujući informacije o tome jeste li otvorili e-poštu koju vam šaljemo, na koji način stupate (uključujući sve račune koje koristite) u interakciju s Digitalnom uslugom, sadržaj koji ste pregledali ili objavili, oglašavanja s kojima ste stupili u interakciju, igre koje se igrali i nivo koji ste dostigli, vaše preferencije i interesovanja i korištenje raznovrsnih funkcija, programa, usluga i sadržaja dostupnih putem Digitalne usluge. To može uključivati i demografske informacije, uključujući na nivou pojedinca ili domaćinstva. 
 • Informacije koje pružate prilikom učešća u anketama korisnika, istraživanjima i ispitivanjima fokusnih grupa, uključujući odgovore date na mreži ili u pisanom obliku, kao i audio i video snimke vaših intervjua, kada je to primjenjivo. 
 • Učešće u promocijama, takmičenja, nagradnim igrama ili pozivima za aktivnosti, uključujući slike, videozapise i tekstualne sadržaje. 
 • Pristup fotoaparatu, uključujući situacije kada tražimo dozvolu za pristup fotoaparatu vašeg uređaja radi pružanja određenih Digitalnih usluga. Ako dodijelite dozvolu, moći ćete snimati fotografije i videozapise u okviru korištenja aplikacije, kako biste ih poslali nama odnosno kako biste pristupili određenim funkcijama proširene stvarnosti (“AR”). Neke od ovih funkcija se oslanjaju na sisteme fotoaparata u svrhu praćenja pokreta vaših očiju ili drugih facijalnih svojstava odnosno vašeg neposrednog okruženja u svrhu primjene efekata proširene stvarnosti. 
 • Osjetljivi podaci, uključujući lokaciju na kojoj ste odlučili podijeliti Informacije u okviru jedne od naših Ponuda odnosno lokaciju na kojoj ste pružili Informacije u okviru jedne od naših anketa ili sesija prikupljanja povratnih informacija, uključujući, kada je dozvoljeno važećim zakonima, informacije vezane za vaše fizičko i mentalno zdravlje, rasu i etničku pripadnost, vjerska ili filozofska ubjeđenja, seksualni život i seksualnu orijentaciju ili vaše političke stavove. U pojedinim Ponudama koje uključuju dinamična zabavna svojstva, uz vaš pristanak i u skladu s važećim zakonima, možemo prikupljati informacije koristeći metode poput skeniranja lica, praćenja pokreta očiju ili odziva kože, što se može smatrati prikupljanjem biometrijskih informacija. 
 • Informacije o vašoj aktivnosti na društvenim mrežama, uključujući vaše interakcije s našim stranicama za fanove/kanalima/računima u zajednicama, forumima i web lokacijama društvenih mreža trećih strana kao i putem njihovih usluga, programskih modula i aplikacija (“Web lokacije društvenih mreža”). To može uključivati objave, vaše "lajkove" i druge korisnički generirane sadržaje koje pružite (UGC), kao i detalje o vama kao što su vaše ime i prezime, ID korisnika, profilna fotografija, rođendan i, kada nam to dozvolite, lista prijatelja i osobe koje pratite. Informacije o načinima na koje možete prilagoditi svoje postavke privatnosti na Web lokacijama društvenih mreža i načinima na koje takve web lokacije rukuju vašim ličnim informacijama i sadržajem, potražite u njihovim vodičima za pomoć, politikama privatnosti i odredbama za korištenje.
 • Informacije podijeljene na javnim forumima i forumima zajednice kompanije WarnerMedia, uključujući fotografije, pisma, videozapise i komentare koje podijelite u okviru svog učešća u mrežnim forumima. Ovisno o vašim postavkama privatnosti, ove Informacije ili sadržaj i vaše korisničko ime, mogu biti javno obznanjene na Internetu ili unutar zajednice korisnika. Ne možemo spriječiti dalje korištenje ovih Informacija nakon što ih podijelite na javnom forumu ili forumu zajednice korisnika. Za dodatne informacije o načinu rukovanja vašim Informacijama proučite politike privatnosti konkretnog foruma. 
 • Informacije o vašoj lokaciji, uključujući situacije kada su pribavljene iz informacija uređaja (npr. IP adresa ili pozivni broj države), interakcije vašeg uređaja s našim Digitalnim uslugama ili, uz vaš pristanak, Informacije o preciznoj lokaciji vašeg uređaja (npr. geolokacija putem mobilnog uređaja). 
 • Informacije sa događanja, uključujući slike i videozapise, bilo da su snimljene na štandu ili na neki drugi način, od strane nas ili treće strane, kao i druge Informacije vezane za organizaciju i upravljanje događanjima, npr. alergije na hranu i drugi individualni zahtjevi.  
 • Tehničke informacije/informacije o korištenju s vašeg uređaja, uključujući vrstu uređaja, preglednik, jedinstveni identifikator uređaja, operativni sistem, pružaoca Internet usluge, identifikator mobilnog uređaja i/ili identifikator za mobilno oglašavanje, identifikator povezanog uređaja (uključujući povezanu televiziju), IP adresu, mrežne atribute, televizijski uređaj i atribute i postavke aplikacije, kao i atribute i postavke drugog uređaja ili preglednika.  
 • Informacije o vašim korisničkim upitima, uključujući kada nas kontaktirate putem jedne od naših službi za podršku, adresa e-pošte, pretinaca za ćaskanje korisničke službe, obrazaca ili sistema tiketiranja, Web lokacija društvenih mreža i pozivnih centara za korisnike u kojima je omogućeno snimanje poziva.  

 

2) Informacije o vama koje možemo prikupljati iz drugih izvora, uključujući prijatelje: 

 

Informacije iz drugih izvora. Ponekad kombiniramo Informacije s drugim mrežnim informacijama koje primimo, uključujući informacije o korištenju za vaše interakcije s drugim web lokacijama i s mrežnim oglašavanjem i multimedijom. Informacije takođe dopunjavamo ili kombiniramo s Informacijama iz raznovrsnih drugih izvora ili vanjskih zapisa, uključujući treće strane pružaoce podataka koje nam pružaju Informacije npr. demografske podatke, istoriju vaših transakcija i kupovine; Informacije o sadržaju i oglasima s kojima stupate interakciju. Informacije o vama možemo primiti i od vaših prijatelja koji vas pozovu da stupite u interakciju s nekom od naših Digitalnih usluga. Informacije možemo primiti od trećih strana s kojima imate zaključen ugovor o pretplati koji uključuje pristup našem sadržaju ili uslugama. 

 

Informacije od prijatelja. U pojedinim situacijama, možemo omogućiti da prijatelji pružaju Informacije o vama putem naših Ponuda. Na primjer, neko može dostaviti Informacije na naše web lokacije kako bi vas pozvao na učešće u Ponudi, dao preporuke ili podijelio sadržaj putem jedne od naših aplikacija ili omogućio većem broju igrača da dijele istu sesiju igre. Obradom ovih zahtjeva, možemo doći do Informacija, uključujući vaše ime i prezime, detalje za kontakt ili informacije o vašem interesovanju i korištenju naših Ponuda.  

KAKO KORISTIMO INFORMACIJE

Informacije možemo koristiti u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti ili na način koji je naveden prilikom prikupljanja. U nastavku pojašnjavamo naše raznovrsne svrhe, aktivnosti obrade za koje smatramo da je potrebno dodatno objašnjenje i, gdje je to potrebno, "pravni osnov" na koji se oslanjamo pri obradi vaših Informacija.  

 

Imajte na umu da iako se Informacije mogu obrađivati u više od jedne svrhe (npr. Informacije koje pribavljamo kada pružamo naše Ponude takođe se mogu koristiti za poboljšanje i razvoj naše Ponude i/ili našeg marketinškog i personaliziranog oglašavanja), neće se sve svrhe i aktivnosti obrade obavezno provoditi u svakom pojedinom slučaju. Konkretna upotreba vaših Informacija ovisi o Ponudi koju koristite i načinu na koji stupate u interakciju s nama, uključujući dozvole koje nam date (npr. da li pristajete na određene upotrebe ili ne, npr. direktni marketing) i druge kontrole koje iskoristite vezano za obradu vaših Informacija (npr. da li ste odabrali da otkažete obradu, tamo gdje se takva opcija nudi). Vaša mogućnost kontrole pojedinih svrha za obradu Informacija, opisana je u odjeljcima ZAHTJEVI ZA INDIVIDUALNA PRAVA i KOLAČIĆI I DRUGE TEHNIČKE INFORMACIJE datim u nastavku.  

 

Pružanje naših Ponuda 

 

Vaše Informacije možemo koristiti u svrhu kreiranja računa kod nas, registriranja za Ponudu, omogućavanja plaćanja, pružanja Ponude, omogućavanja vašeg učešća u promociji, takmičenju, nagradnoj igri i pozive za dostavu korisnički generiranih sadržaja (UGC) odnosno u svrhu održavanja Ponude i rješavanja eventualnih problema. To može uključivati primjenu važećih uslova i odredbi (npr. za pretplatničke usluge, ograničenje broja uređaja i prikazivanja odgovarajućeg sadržaja na osnovu lokacije) i optimiziranje isporuke Ponude za svaki od konkretnih uređaja koji se koriste za pristup i za pružanje funkcije "nastavi reprodukciju" u našim pretplatničkim uslugama.  

 

U zemljama u kojima mora postojati zakonski osnov za našu obradu Informacija, oslanjamo se na sljedeće: 

 

 • Veliki dio naše obrade, npr. pružanje i održavanje naših Ponuda, neophodan je za sklapanje odnosno realizaciju ugovora koji imamo sa vama, uključujući omogućavanje novim korisnicima da se prijave ili registruju kod nas i postojećim korisnicima da se prijave na naše Digitalne usluge. 
 • Druge vrste obrade su neophodne za realizaciju naših "legitimnih interesa" (kao i interesa drugih), uključujući: 
 • Vođenje našeg poslovanja, pružanje naših Ponuda i usluživanje naših kupaca; 
 • Kontaktiranje kupaca vezano za važna obavještenja ili ažuriranja;  
 • Kontaktiranje kupaca vezano za njihove transakcije, kupovine i nagrade u takmičenjima; 
 • Personalizaciju sadržaja i davanje preporuka za druge sadržaje; 
 • Realizaciju odnosno provođenje prava koja su nam osigurana uslovima i odredbama Ponude; 
 • Olakšavanje plaćanja za naše Ponude. 
 • Za druge vrste obrade možemo se osloniti na vaš pristanak (ako ste ga dali).  

 

Poboljšanje i razvoj naših Ponuda 

 

Vaše Informacije možemo koristiti u svrhe analiziranja, poboljšanja, personalizacije i evaluacije naših Ponuda i načina na koji ih koristite, kao i za razvoj novih Ponuda. To može uključivati analizu vaših odgovora na ankete za korisnike. 

 

U zemljama u kojima mora postojati zakonski osnov za našu obradu Informacija, oslanjamo se na sljedeće:  

 

 • Pojedine vrste obrade su neophodne za realizaciju naših "legitimnih interesa" (kao i interesa drugih), uključujući: 
 • poboljšanje i razvoj naših Ponuda, 
 • kreiranje usavršenih postupaka u našem poslovanju, 
 • razumijevanje trendova i interesa kupaca, uključujući korištenje uvida kupaca, istraživanje tržišta i mjerenje performansi sadržaja. 
 • prikupljanje statističkih podataka o načinu korištenja naših Ponuda. 
 • Za druge vrste obrade možemo se osloniti na vaš pristanak (ako ste ga dali). 

 

Marketinško i personalizirano oglašavanje 

 

Vaše Informacije možemo koristiti u marketinške svrhe i/ili za oglašavanje naših Ponuda, kao i ponuda naših klijenata i partnera. Kompanija WarnerMedia koristi AdTech tehnologije, npr. licitiranje u realnom vremenu, za unovčavanje oglašivačkog prostora u svojim Digitalnim uslugama i/ili kreiranje profila zasnovanog na Informacijama o vašim interakcijama sa nama, uključujući naše Ponude, naše pružaoce usluga i naše partnere i njihove web lokacije, aplikacije i oglašavanje na mreži, kako bi se vama pružilo marketinško i personalizirano oglašavanje. Takođe možemo objediniti informacije o korisnicima da bismo kreirali grupe ili kategorije korisnika, npr. "segmente", kako bismo komunicirali s vama o našim ponudama i obavijestili vas o ponudama klijenata i partnera, uključujući web lokacije društvenih mreža.  

 

Premda obrada vaših Informacija u ovu svrhu može uključivati algoritam za automatizirani odabir oglašavanja koja bi vas mogla zanimati, odluke koje bi mogle imati pravne odnosno značajne učinke za vas, ne donosimo potpuno automatski osim ako nismo pribavili vaše izričito odobrenje odnosno ako to nije dozvoljeno važećim zakonima. 

 

Takođe možemo koristiti korisnički generirane sadržaje (UGC) u marketinške svrhe i svrhe oglašavanja, u skladu sa relevantnim uslovima i odredbama Ponude. 

 

U zemljama u kojima mora postojati zakonski osnov za našu obradu Informacija, oslanjamo se na sljedeće:  

 

 

 • Za korištenje korisnički generiranog (UGC) sadržaja koji dostavite, oslanjamo se na prava koja su nam zajamčena uslovima i odredbama Ponude i realizacijom ugovora koji imamo sa vama. 
 • Druge vrste obrade u svrhe marketinškog i personaliziranog oglašavanja neophodne za realizaciju naših legitimnih interesa (ili interesa drugih), uključujući: 
 • unapređenje naših komercijalnih interesa kroz marketing i oglašavanje naših Ponuda, uključujući aktivnosti kontekstualnog oglašavanja (koje nije zasnovano na podacima), analitičke aktivnosti i mjerenje učinka oglasa;  
 • proširenje naše baze kupaca jačanjem odnosa sa postojećim kupcima i razvijanjem odnosa sa novim kupcima; 
 • korištenje  korisnički generiranog (UGC) sadržaja kojidostavite (osim ako to nije neophodno za realizaciju ugovora sa vama odnosno ako smo u mogućnosti zatražiti vaš pristanak); 
 • Promoviranje WarnerMedia brenda na mreži i van mreže. 
 • U pojedinim jurisdikcijama, oslanjamo se na vaš pristanak (kada ga date) za određene vrste obrade, npr. oglašavanje zasnovano na interesovanjima ili kada vam šaljemo direktne marketinške komunikacije putem e-pošte, tekstualnih ili SMS poruka i poruka na Web lokacijama društvenih mreža.  

 

Pružanje usluga za korisnike  

 

Vaše Informacije možemo koristiti u svrhu pružanja usluga za korisnike, uključujući rješavanje vaših upita i prigovora (uključujući rješavanje problema), bez obzira da li ste nas kontaktirali putem telefona, e-pošte, pretinaca u uslugama ćaskanja, obrazaca i usluga tiketiranja, pisma, web lokacije ili putem Web lokacije društvene mreže. 

 

U zemljama u kojima mora postojati zakonski osnov za našu obradu Informacija, oslanjamo se na sljedeće:  

 

 

 • Pojedine vrste aktivnosti obrade su nam neophodne u svrhu realizacije naših ugovora s vama ili pružanja ponude.  
 • Pojedine aktivnosti obrade su neophodne za ispunjavanje naših zakonskih obaveza. 
 • Pojedine vrste obrade su neophodne za realizaciju naših "legitimnih interesa" (ili interesa drugih), uključujući: 
 • odgovaranje na upite i prigovore naših kupaca; 
 • praćenje napretka i učinkovitosti našeg odgovora i 
 • unapređenje naših korisničkih usluga. 

 

Detektiranje, prevencija i istraživanje kriminalnih i drugih ilegalnih aktivnosti 

 

Možemo koristiti vaše Informacije u svrhe detektiranja, prevencije i istraživanja kriminalnih aktivnosti (uključujući prevaru i kršenje autorskh prava), zaštitu sigurnosti korisnika i ostvarenje naših građanskih prava na sudovima. Na primjer, kada je to neophodno, možemo podijeliti vaše Informacije s tijelima za provođenje zakona ili ih koristiti za pokretanje sudskih postupaka protiv vas radi ostvarivanja naših prava. 

 

U zemljama u kojima mora postojati zakonski osnov za našu obradu Informacija, oslanjamo se na sljedeće:  

 

 • Pojedine aktivnosti obrade su neophodne za ispunjavanje naših zakonskih obaveza. 
 • Pojedine vrste obrade su neophodne za realizaciju naših "legitimnih interesa" (ili interesa drugih), uključujući: 
 • zaštitu poslovnih interesa i prava, privatnosti, sigurnosti i imovine, kako naših tako i naših kupaca i korisnika; 
 • uspostavljanje, izvršavanje i odbranu naših zakonskih prava;  
 • dijeljenje vaših Informacija s trećim stranama kako bismo iskoristili dostupne pravne lijekove odnosno ograničili štetu kojoj smo izloženi. 

 

Usklađenost s pravnim obavezama  

 

Vaše Informacije možemo koristiti u svrhu usklađenosti s pravnim obavezama, uključujući računovodstvene propise, odgovaranje na zahtjeve vezane za individualna prava, kao i zahtjeve regulatora, sudskih vlasti i organa za provođenje zakona ili državnih tijela. 

 

U zemljama u kojima mora postojati zakonski osnov za našu obradu Informacija, oslanjamo se na sljedeće: 

 

 • Ove vrste aktivnosti su neophodne za ispunjavanje naših zakonskih obaveza. 

DIJELJENJE I OTKRIVANJE INFORMACIJA

Informacije dijelimo i otkrivamo ih sljedećim stranama u svrhe navedene ispod: 

 

Unutar kompanija AT&T i/ili WarnerMedia 

 

WarnerMedia je dio AT&T grupe kompanija. Kompanije WarnerMedia i AT&T međusobno se podržavaju i stupaju u interakciju u svrhu vođenja poslovanja. U tom smislu, kompanija WarnerMedia i/ili kompanija AT&T mogu primiti vaše Informacije radi obrade u svrhe utvrđene u ovoj Politici privatnosti kada imaju pravni osnov za to i kada je to u skladu s dopuštenjima koja ste dali (npr. da li želite primati marketinške komunikacije ili ne) i svim drugim kontrolama kojima raspolažete u vezi sa obradom vaših Informacija (npr. vašim odabirom da otkažete određenu vrstu obrade), kako je dato u odjeljcima ZAHTJEVI ZA INDIVIDUALNA PRAVA i KOLAČIĆI I DRUGE TEHNIČKE INFORMACIJE datim u nastavku. 

 

Izvan kompanija AT&T i/ili WarnerMedia 

 

Pružaoci usluga treće strane. Naši zastupnici i dobavljači imaju pristup Informacijama kako bi mogli realizirati usluge koje pružaju nama, kao što su, bez ograničenja, ispunjavanje, kreiranje, održavanje, hosting i isporuka naših Ponuda, izvršavanje marketinških zadataka, pružanje IT usluga i sigurnosnih mjera, upravljanje plaćanjima, e-poštom i realizacijom porudžbina, upravljanje promocijama, takmičenjima i nagradnim igrama, provođenje istraživanja, mjerenja i analitičkih analiza, izdvajanje uvida i korisničke usluge. 

 

Veze na Web lokacije društvenih mreža trećih strana. Neke od naših Digitalnih usluga sadrže veze na druge web lokacije, uključujući Web lokacije društvenih mreža, namijenjene za interakciju s kupcima i marketing. Politike upravljanja informacijama na Web lokacijama društvenih mreža, mogu se razlikovati od naših stoga biste trebali proučiti njihove politike privatnosti i odredbe korištenja prije dostavljanja svojih ličnih informacija obzirom da mi nemamo nikakvu kontrolu nad ličnim informacijama koje su dostavljene ovim trećim stranama odnosno koje ove treće strane prikupe. 

 

Treće strane partneri. Ponekad nudimo Digitalne i Vanmrežne usluge koje sponzoriraju ili koje su kobrendirane sa određenim trećim stranama. U skladu s ovim odnosima, treće strane prikupljaju ili pribavljaju lične informacije od vas tokom takvih aktivnosti. Mi ne kontrolišemo kako ove treće strane koriste lične informacije. Preporučujemo da pročitate njihove politike privatnosti kako biste se upoznali s metodama zaštite podataka koje primjenjuju.  

 

Pružaoci AdTech usluga. Određene vrste Informacijadijelimo s trećim stranama (npr. drugim kompanijama, maloprodajom, istraživačkim organizacijama, oglašivačima, agencijama za oglašavanje, mrežama i platformama za oglašavanje, uključenim bazama podataka, izdavačima i neprofitnim organizacijama) za općenitu obradu u maskiranom ili depersonaliziranom obliku u svrhu pružanja oglašavanja zasnovanog na vašim interesovanjima, uključujući, gdje je to primjenjivo, putem licitiranja u realnom vremenu. U pojedinim situacijama, možemo dijeliti segmente ili prilagođene podatke o publici sa trećim stranama u marketinške svrhe. Za više informacija, pogledajte odjeljke (i) Marketinško i personalizirano oglašavanje iznad i (ii) Kolačići i druge tehničke informacije i (iii) Odabiri za oglase ispod.

 

Ostale treće strane. U slučaju očekivanog preuzimanja kontrole nad poslovnim subjektom (ili dijelom poslovnog subjekta) npr. prodaje, spajanja ili kupovine, odnosno bilo koje transakcije ili reorganizacije, možemo podijeliti vaše Informacije sa zainteresiranim stranama, uključujući dijeljenje u okviru postupka dubinske analize, sa novim ili budućim vlasnicima poslovnog subjekta i njihovim stručnim savjetnicima.  

 

Organi za provođenje zakona, državna tijela i sudovi. Informacije otkrivamo kada je to neophodno radi prevencije, provođenja istrage ili krivičnog progona kriminalnih aktivnosti, kao i u okviru pravnog postupka, npr. kao odgovor na sudski nalog ili sudski poziv odnosno kao odgovor na zahtjev regulatora, državnog tijela ili organa za provođenje zakona.  

 

Javni forumi. Ako objavite ili podijelite Informacije tokom interakcije s nekom od naših Digitalnih usluga ili putem Web lokacije društvene mreže, ovisno o naravi usluge ili postavkama privatnosti, ove Informacije mogu postati javne, nakon čega ne možemo spriječiti daljnje korištenje ili dijeljenje ovih informacija. Za informacije o tome kako možete prilagoditi postavke privatnosti na Web lokacijama društvenih mreža, proučite njihove vodiče za privatnost i odredbe korištenja. 

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Općenito posmatrano, vaše Informacije zadržavamo samo onoliko koliko je to neophodno za svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. To znači da će se periodi zadržavanja razlikovati ovisno o vrsti Informacija i razlozima zbog kojih smo uopće prikupljali Informacije. Na primjer, pojedine Informacije vezane za pružanje Ponuda vama, čuvaju se duži niz godina radi ispunjavanja raznovrsnih zakonskih odredaba vezanih za finansije i poreze. Donijeli smo detaljne interne politike zadržavanja koje propisuju različite periode zadržavanja za različite kategorije Informacija, ovisno o našim zakonskim obavezama i o tome da li postoje komercijalni razlozi za zadržavanje Informacija. Nakon proteka perioda zadržavanja, Informacije se brišu na siguran način ukoliko nisu neophodne za uspostavljanje, izvršavanje i odbranu naših zakonskih prava. Za dodatne informacije o važećim periodima zadržavanja, obratite nam se koristeći jednu od kontakt metoda navedenih u nastavku. 

ZAHTJEVI VEZANI ZA PRAVA POJEDINACA

Pod određenim uslovima imate pravo zatražiti od nas da ispunimo jedan ili više od sljedećih zahtjeva. Možemo od vas zatražiti da predočite dokaz identiteta i dodatne informacije prije ispunjavanja zahtjeva. 

 

 • Pravo na pristup i ispravku: Možete zahtijevati detalje o Informacijama koje čuvamo, uključujući primjerak vaših Informacija i ispravak eventualnih grešaka u njima.  
 • Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pravo da, u određenim okolnostima, zatražite brisanje vaših Informacija. U specifičnim situacijama, možda nećemo biti u mogućnosti izbrisati neke vrste Informacija, posebno kada imamo zakonsku obavezu čuvanja takvih Informacija (npr. za potrebe regulatornog izvještavanja) ili, npr. kada želite da vam nastavimo pružati neku Ponudu, a obrada Informacija je neophodna za pružanje te Ponude. 
 • Marketinške komunikacije i dijeljenje s trećim stranama. Pružamo vam mogućnost da izrazite svoje preferencije vezano za prijem određenih marketinških komunikacija od nas i naše dijeljenje Informacija s pouzdanim partnerima u svrhe direktnog marketinga. Za više informacija pogledajte odjeljak "Odabiri za oglase" ispod.  
 • Pravo na prenošenje: Pravo da u pojedinim situacijama primite svoje Informacije u digitalnom formatu ili da ih direktno prenesete drugom kontroloru (tamo gdje je to tehnički izvedivo). 
 • Pravo na prigovor: Pravo na prigovor (na osnovama vezanim za konkretnu situaciju) na obradu vaših Informacija na osnovu naših legitimnih interesa, uključujući svrhe direktnog marketinga.  
 • Pravo na povlačenje pristanka: Svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku vezano za svako obradu Informacija zasnovanu na vašem pristanku.  

 

Svaki zahtjev za korištenje ovih prava razmatrat ćemo zasebno. Mogu postojati okolnosti u kojima nemamo zakonsku obavezu da ispunimo ovaj zahtjev jer postoje relevantni izuzeci u važećim propisima za zaštitu podataka. U pojedinim slučajevima to znači da možemo zadržati vaše Informacije čak i kada povučete svoj pristanak. Za korištenje ovih prava ili da stupite u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka, podnesite zahtjev putem opcije Portal za zahtjeve vezane za prava pojedinaca.  

 

 

KOLAČIĆI I DRUGE TEHNIČKE INFORMACIJE

Kada posjetite naše Digitalne usluge, mi, treće strane pružaoci usluga i partneri možemo koristiti "kolačiće" i slične tehnologije, npr. piksele i SDK-ove u svrhu (i) pružanja, razvoja, održavanja, personalizacije, zaštite i poboljšanja naših Digitalnih usluga i njihovog sadržaja, (ii) obavljanja analitičkih analiza, uključujući analize i izvještaje o korištenju i performansama naših digitalnih usluga i oglašavanja prikazanih ili isporučenih u njima ili putem njih, (iii) zaštite od prevara, identifikacije i sprečavanja prevara i drugih nezakonitih aktivnosti, (iv) kreiranja objedinjenih podataka o grupama i kategorijama naših korisnika (uključujući konzumente oglašavanja) i (v) za nas, naše partnere i treće strane pružaoce usluga  vezano za, isporuku, ciljanje, nuđenje, promoviranje ili personalizaciju oglašavanja vezanog za naše Ponude ili ponude naših klijenata i partnera (uključujući ograničavanje učestalosti prikazivanja oglasa).  

 

Opisi kolačića 

 

1. Neophodni kolačići

 

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje osnovne funkcionalnosti web lokacije 

 

Strogo obavezni kolačići i slične tehnologije: Obavezni su kako biste se mogli kretati po našim Digitalnim uslugama i koristiti njihove funkcija, npr. za pristup sigurnim područjima. Ako onemogućite ove kolačiće, pojedine ili sve funkcije Digitalnih usluga možda neće raditi. 

 

2. Kolačići za performanse 

 

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo korištenje naših Digitalnih usluga kako bismo mjerili i poboljšali performanse. 

 

Kolačići za performanse i slične tehnologije: Prikupljaju informacije o načinu na koji koristite naše Digitalne usluge tako da možemo analizirati saobraćaj i razumjeti interakcije korisnika i unaprijediti relevantnu Digitalnu uslugu. Naše poruke e-pošte mogu sadržavati "web piksele" koji nas obavještavaju o vašoj interakciji sa sadržajima koje smo vam poslali. Za igre, ove tehnologije prikupljaju informacije o vašem igranju, uključujući ostvarene uspjehe, korištenje funkcija i druge aktivnosti u igrama. Možemo koristiti pružatelje usluga treće strane npr. Google Analitiku koji mogu koristiti vlastite kolačiće ili slične tehnologije. Više informacija možete pronaći klikom na vezu resursa za korištenje kolačića usluge Google Analitika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

3. Funkcionalni kolačići  

 

Funkcionalni kolačići i slične tehnologije: Omogućavaju našim Digitalnim uslugama da zapamte izbore koje napravite (npr. korisničko ime ili regiju u kojoj se nalazite) i pruže poboljšane, dodatno personalizirane funkcije, uključujući personalizirani sadržaj. Takođe se mogu koristiti za pružanje Digitalnih usluga koje zatražite, npr. za gledanje videozapisa ili komentiranje bloga. 

 

4. Oglašivački kolačići 

 

Ove kolačiće koriste oglašivačke kompanije kako bi prezentirali oglase relevantne za vaša interesovanja. 

 

Kolačići društvenih mreža i slične tehnologije: Koriste se kada dijelite Informacije koristeći dugme za dijeljenje na društvenim mrežama ili dugme "sviđa mi se" u našim Digitalnim uslugama ili kada povežete svoj račun ili koristite naše sadržaje na društvenim mrežama ili putem njih, npr. putem Facebooka ili Twittera. Web lokacije društvenih mreža će zabilježiti da ste ovo uradili i odgovarajuće Informacije mogu biti povezane s ciljanim/oglašivačkim aktivnostima, uključujući stvaranje prilagođene publike. 

 

Oglašivački kolačići i slične tehnologije: Neke od naših Digitalnih usluga mogu da koriste treće strane reklamne mreže ili AT&T odnosno WarnerMedia kompanije, u svrhu isporučivanja ciljanog oglašavanja. Oni takođe mogu uključivati funkcionalost za ograničavanje broja prikazivanja oglasa i praćenje vašeg pregledavanja Interneta odnosno vašeg korištenja naših Digitalnih usluga i Web lokacija društvenih mreža.

 

 

Upravljanje kolačićima i drugim tehnologijama. Za Digitalne usluge u pojedinim jurisdikcijama, uključujući Evropski ekonomski prostor (EEA), dodatne informacije o tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije, pružanje i povlačenje pristanaka te postavljanje preferencija za kolačiće i, u pojedinim slučajevima, upućivanje prigovora na legitimnost interesa za obradu vaših ličnih informacija, možete obaviti klikom na opciju Upravljanje kolačićima+ ili prilagođavanjem preferencija za kolačiće na neki drugi način. Ove postavke su dostupne za konkretnu web lokaciju odnosno aplikaciju, u bilo kom trenutku putem veze "Upravljanje kolačićima+" ili slične veze smještene na web stranici ili u postavkama aplikacije. Takođe možete koristiti postavke vaše aplikacije/preglednika da postavite svoje preferencije za kolačiće. 

 

Za mnoge digitalne usluge u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), kompanija WarnerMedia učestvuje u evropskoj platformi za transparentnost i upravljanje pristancima IAB, čiji podrobniji opis možete pronaći na IAB web lokaciji, i ispunjava zahtjeve njenih specifikacija i politika za primjenjive web lokacije i aplikacije. OneTrust upravlja platformom za rukovanje pristancima, s identifikacionim brojem 28. 

 

Marketinške komunikacije. Pružamo vam mogućnost da izrazite svoje preferencije vezano za prijem određenih marketinških komunikacija od nas. Ako biste željeli ažurirati ove preferencije, možete (i) prijaviti se na račun koji ste kreirali kod nas kako biste prilagodili svoje postavke (tamo gdje je odgovarajuća funkcija dostupna) ili (ii) alternativno podnijeti zahtjev tako da posjetite naš Portal za zahtjeve vezane za prava pojedinaca. Takođe možete slijediti uputstva za "otkazivanje pretplate", sadržana u svakoj marketinškoj poruci e-pošte koju primite.  

 

Odabiri za oglase. Djelujemo samostalno ili sarađujemo sa pridruženim kompanijama ili trećim stranama kako bismo, tokom vremena, prezentirali oglase i vršili prikupljanje podataka, izvještavanje, mjerenje odziva za oglase i analitičku analizu lokacije u našim Digitalnim uslugama i na web lokacijama trećih strana, širom Interneta i aplikacija. Mi, naše pridružene kompanije i treće strane možemo koristiti kolačiće, web signalizatore, piksele, SDK-ove i slične tehnologije za obavljanje ove aktivnosti. Njima se pribavljaju informacije o aplikacijama koje koristite, web lokacijama koje posjećujete i druge informacije širom uređaja i preglednika kao i širom web lokacija, usluga i aplikacija tokom vremena, u svrhu pružanja oglašavanja koje će biti relevantnije za vaša interesovanja, u našim Digitalnim uslugama i van njih, kao i širom vaših uređaja i preglednika. Ovaj tip oglašavanja je poznat kao oglašavanje zasnovano na interesovanjima. Mi, naše pridružene kompanije i treće strane, takođe možemo koristiti ove informacije za međusobno uvezivanje različitih preglednika i uređaja koje koristite, radi oglašavanja zasnovanog na interesovanjima te u druge svrhe kao što su istraživanje, analitička analiza, interne operacije, sprečavanje prevara i unapređenje iskustva korištenja. 

 

Osim upravljanja vašim preferencijama putem naše platforme za rukovanje pristancima, za više informacija o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima na vašem stolnom ili mobilnom pregledniku i za otkazivanja ovog tipa oglašavanja koje pružaju treće strane uključene u programe samoregulacije, posjetite web lokaciju Vaši odabiri na mreži ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), koja je dostupna za posjetu putem web lokacije Evropskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje (EDAA) na koju je smještena; ako ste u Argentini posjetite Alianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA); ako ste u Kanadi posjetite web lokaciju Saveza za digitalno oglašavanje Kanade (DAAC), a ako ste u Sjedinjenim Državama posjetite web lokaciju Saveza za digitalno oglašavanje SAD-a (DAA). Za više informacija o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima u mobilnim aplikacijama i za otkazivanje ovog tipa oglašavanja koje pružaju treće strane uključene u program DAA AppChoices, posjetite vezu Odabiri za oglase kako biste preuzeli verziju aplikacije AppChoices za svoj uređaj. Imajte na umu da se vaši odabiri otkazivanja u okviru ovih programa odnose na oglašavanje zasnovano na interesovanjima trećih strana koje odaberete, ali i dalje je omogućeno prikupljanje informacija u druge svrhe, uključujući istraživanje, analitičku analizu i interne operacije, To znači da i dalje možete primati oglase ali bi oni mogli biti manje relevantni za vaša interesovanja. 

 

Važne napomene vezane za otkazivanje zasnovano na kolačićima u web preglednicima (npr. ono koje koriste EDAA, APDA i DAAC): 

 

 

 • Blokirani kolačići: Kolačić za otkazivanje možda neće raditi ako je vaš preglednik konfiguriran tako da blokira kolačiće treće strane. 
 • Brisanje ili zaštita otkazivanja: Ako izbrišete svoje kolačiće, otkazivanje morate ponoviti. Dostupni su programski moduli za preglednike koji omogućavaju da sačuvate kolačiće za otkazivanje.  
 • Samo ovaj preglednik: Otkazivanje se odnosi samo na preglednički profil u kojem ste ga postavili. Na primjer, ako ste otkazivanje postavili u Firefox-u, a nakon toga koristite Chrome, otkazivanje možda neće biti aktivno u Chrome-u. Da biste otkazivanje izvršili u Chrome-u, morate ponoviti postupak otkazivanja. Razlog je to što kolačiće nije moguće čitati različitim preglednicima odnosno različitim pregledničkim profilima. 

 

Otkazivanje ne obuhvata blokiranje i brisanje kolačića: Njime se takođe ne sprječava korištenje kolačića i drugih tehnologija u druge svrhe osim za odabir oglasa na osnovu vaših interesovanja u skladu sa vašim aktivnostima na mreži. Ako izvršite otkazivanje, i dalje će se prikupljati podaci o vašim aktivnostima pregledavanja weba i vi ćete i dalje vidjeti oglase. Oglasi mogu biti odabrani, npr., na osnovu sadržaja web stranice na kojoj se prikazuju. Ako želite u potpunosti blokirati ili izbrisati kolačiće, to možete učiniti koristeći postavke web preglednika. 

 

Mogu vam biti dostupne i dodatne opcije, ovisno i vašem mobilnom uređaju i operativnom sistemu. Na primjer, većina operativnih sistema na uređajima (tj., iOS za Apple telefone, Android za Android uređaje i Windows za Microsoft uređaje) pružaju vlastite upute o ograničavanju ili sprečavanju prilagođenog oglašavanja unutar aplikacija. Da biste saznali više o ovim funkcijama i kako se primjenjuju na prilagođena oglašavanja unutar aplikacija, pregledajte materijale za podršku i/ili postavke za sigurnost odgovarajućeg operativnog sistema. 

 

Precizne lokacijske informacije. Da biste omogućili ili onemogućili prikupljanje preciznih lokacijskih informacija sa svog mobilnog uređaja putem naših mobilnih aplikacija, možete pristupiti postavkama mobilnog uređaja i ograničiti takvo prikupljanje. Prikupljanje preciznih lokacijskih informacija sa web lokacija takođe možete ograničiti koristeći postavke preglednika. 

MEĐUNARODNI TRANSFERI

Mi poslujemo na međunarodnom nivou i pojedini procesi u okviru našeg korištenja vaših Informacija, mogu iziskivati da se vaše Informacije pohranjuju i obrađuju u državama izvan države u kojoj ste locirani, uključujući države u kojima se nivo pravne zaštite vaših Informacija može razlikovati i gdje su vaša povezana prava manja. Ovo se posebno odnosi na prenošenje i obradu vaših Informacija u Sjedinjenim Državama, u kojima su neki od naših sistema smješteni.  

 

Pogledajte našu tabelu povezanih lica za primjere država u koje bi vaše Informacije mogle biti prenesene.  

 

Međutim, kada god prenesemo vaše Informacije izvan države ili regije, npr. izvan Evropskog ekonomskog prostora, poduzet ćemo sve neophodne korake za zadovoljavanje važećih zakonskih zahtjeva. Stoga ćemo tamo gdje je to potrebno osigurati odgovarajuće zaštitne mjere putem ugovornih mehanizama, npr. putem Standardnih ugovornih odredaba EU ili oslanjajući se na pružaoce usluga uključene u odobrene mehanizme međunarodnog prenosa podataka, uključujući usvajanje Obavezujućih korporativnih pravila. Za dodatne informacije o dokumentima koje koristimo za zaštitu vaših Informacija kada se prenose van vaše države ili regije, podnesite zahtjev putem našeg Portala za zahtjeve vezane za prava pojedinaca.  

OBAVJEŠTENJA VEZANA ZA AŽURIRANJA

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Politiku privatnosti. Obavijestit ćemo vas o svim bitnim izmjenama postavljanjem obavještenja na našim web lokacijama. Preporučujemo da s vremena na vrijeme ponovo proučite ovu politiku kako biste bili u toku. 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Za sva pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete kontaktirati nas i našeg službenika za zaštitu podataka putem adrese wmprivacy@warnermediagroup.com.  

PRIGOVORI

Ako niste zadovoljni načinom na koji smo odgovorili na vaš upit, prvi korak je da nas kontaktirate putem adrese wmprivacy@warnermediagroup.com. Ukoliko i dalje niste zadovoljni našim odgovorima, imate pravo podnijeti prigovor kod nadležnog tijela za zaštitu podataka. Obratite nam se putem adrese wmprivacy@warnermediagroup.com kako bismo vam dali detaljne upute za kontaktiranje ovog tijela.