Uvjeti korištenja

Dobro došli na HBO GO dostupan putem www.hbogo.ba internet stranice ili putem HBO GO aplikacije (u daljnjem tekstu: "HBO GO Stranica") kojim upravlja HBO Europe s.r.o. (sa sjedištem u Republici Češkoj, Praha 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj: 170 00, registarski broj: 61466786, registrirano pri Općinskom sudu u Pragu, odjeljak C, 29418, u daljnjem tekstu: “HBO Europe”).

Korištenjem bilo kojeg medijskog sadržaja koji zahtjeva registraciju (u daljnjem tekstu: "HBO GO Usluge“) te bilo kojeg drugog promotivnog medijskog sadržaja (u daljnjem tekstu: "Promotivne Usluge"; HBO GO Usluge i Promotivne Usluge zajedno u daljnjem tekstu: „Usluge“) dostupnog putem HBO GO Stranice, Vi kao korisnik (u daljnjem tekstu: "Korisnik"), prihvaćate Uvjete korištenja kako slijede u nastavku. Stoga Vas molimo da prije korištenja HBO GO Stranice pažljivo pročitate nastavak. Korisniku nije dozvoljeno koristiti HBO GO Stranicu ako ne prihvaća Uvjete korištenja u nastavku te je u tom slučaju Korisnik obvezan prestati s korištenjem Usluga. HBO GO Stranica može sadržavati i daljnje uvjete korištenja o kojima će Korisnici biti obaviješteni prije korištenja određene aplikacije.

Korisnik ovime prihvaća da je HBO Europe isključivi nositelj prava na Usluge. HBO Europe je pružatelj Usluga, a posebice pružatelj audiovizualne medijske usluge na zahtjev poznate pod nazivom HBO GO, u nadležnosti Republike Češke. Tijelo nadležno za nadzor nad HBO GO Uslugom je Vijeće za pružanje usluga radija i televizije (na češkom jeziku: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, sa sjedištem na adresi: Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2, Republika Češka).

Opseg kvalificiranih korisnika, isključenje ugovornog odnosa

Korištenje HBO GO Usluga dozvoljeno je samo Korisnicima koji su zaključili važeći i valjani pretplatnički ugovor (u daljem tekstu: „Pretplatnički ugovor“) s bilo kojim od operatera koji su ovlašteni distribuirati HBO GO Usluge (u daljem tekstu: „Operater“). HBO Europe ne zaključuje Pretplatnički ugovor s Korisnicima, slijedom čega Korisnici ne mogu potraživati bilo kakvu novčanu naknadu ili pokrenuti bilo koju drugu tužbu direktno protiv HBO Europe, a vezano uz Usluge. Sva prava i obveze Korisnika u vezi s HBO GO Uslugama predviđene su Pretplatničkim ugovorom te se istih Korisnik mora u potpunosti pridržavati. U slučaju bilo kakvog neslaganja između Pretplatničkog ugovora i ovih Uvjeta korištenja Pretplatnički ugovor će prevladati. Imajući u vidu činjenicu da Operater pruža HBO GO Usluge Korisniku, a u skladu s Pretplatničkim ugovorom, Korisnik prihvaća da se bilo koja tužba u vezi s HBO Uslugama može pokrenuti isključivo protiv Operatera. Prvenstveno je Operater taj koji je ovlašten ograničiti, obustaviti ili prekinuti HBO GO Usluge uslijed kršenja Pretplatničkog ugovora ili ovih Uvjeta korištenja.

Korisnici bez Pretplatničkog ugovora, ali s internetskom pretplatom mogu pristupiti Promotivnim uslugama dostupnim na HBO GO Stranici, međutim, pristup istima može biti ograničen, obustavljen ili prekinut u bilo koje vrijeme bez navođenja razloga.

Bilo kakvo objavljivanje na HBO GO Stranici ne može se smatrati ponudom za zaključenje ugovora niti prihvaćanjem ponude za zaključenje ugovora.

Usluga

Korištenjem HBO GO Stranice i Usluga Korisnik prihvaća sljedeće:

(a) da su Usluge dostupne samo preko uređaja (u daljnjem tekstu: „Uređaj(i)“) koji su tehnološki odgovarajući i kompatibilni za prikazivanje Usluga. Više informacija u pogledu tehnološki odgovarajućih i kompatibilnih Uređaja možete pronaći ovdje: Tehnička podrška;

(b) da se prilikom korištenja HBO GO Usluga po prvi puta Korisnici moraju registrirati na HBO GO Stranici (u daljnjem tekstu: „Registracija“), gdje, između ostalih podataka, moraju dati korisničko ime, lozinku, e-mail adresu ili druge identifikatore registracije koje su povremeno dužni dati (npr. ADSL identifikator, broj ugovora, registracijski kod, telefonski broj itd.). Korisnici koji imaju stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini i koji su fizički prisutni u zemlji prebivališta u vrijeme registracije, mogu registrirati račun za pristup Uslugama. Kada Korisnik registrira račun, HBO Europe će provjeriti nalazi li se IP adresa Korisnika u Bosni i Hercegovini. Ako se IP adresa Korisnika ne može identificirati ili se nalazi u nekoj drugoj zemlji, pristup Uslugama neće biti omogućen. Korisnici prihvaćaju da registracija Uređaja koji se namjerava koristiti također predstavlja dio Registracije. Prije korištenja Usluga Korisnici moraju pročitati i shvatiti Pravila privatnosti. Pravila privatnosti možete pronaći ovdje: Pravila privatnosti;

(c) da bi koristili HBO GO Usluge Korisnici moraju imati valjani ugovor zaključen s Operaterom ili drugim pružateljem internet usluga u pogledu pružanja usluge pristupa internetu;

(d) da je čuvanje registracijskih identifikatora (npr. ADSL identifikator, broj ugovora itd.), korisničkog imena i lozinke povjerljivima isključiva obveza Korisnika;

(e) da Korisnici bez odlaganja moraju obavijestiti Operatera ukoliko saznaju za bilo kakvu zlouporabu u pogledu njihovog korisničkog identifikatora;

(f) da Korisnici mogu koristiti HBO GO Usluge dostupne na HBO GO Stranici isključivo u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu „Teritorij”), osim ako Pretplatničkim ugovorom nije propisano drugačije. Korisnici će također biti u mogućnosti koristiti Usluge tijekom privremene prisutnosti  na sljedećim teritorijima: Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji (u daljnjem tekstu „ostali Teritoriji”). Kada Korisnici pristupaju Web stranici ili pokreću reprodukciju sadržaja, HBO će provjeriti nalazi li se IP adresa Korisnika na Teritoriju ili Ostalim Teritorijima. Ako se IP adresa Korisnika ne može identificirati ili se nalazi izvan Teritorija ili Ostalih Teritorija, neće biti omogućen pristup Web-stranici i reprodukcija sadržaja bit će odbijena;

(g) HBO GO Stranica može sadržavati program namijenjen samo za odrasle posjetitelje. Samo Korisnici koji imaju 18 i više godina imaju pravo registrirati se za HBO GO Usluge;

(h) postavke roditeljske kontrole dostupne su kao dio HBO GO Usluga;

(i) Korisnici imaju pravo poništiti svoju Registraciju s HBO GO Usluga u bilo koje vrijeme slanjem poruke Operateru (u daljnjem tekstu: „Poništaj registracije“). Kontakt informacije Operatera mogu se pronaći ovdje: Kontakt. Nakon Poništaja registracije Korisnici nisu ovlašteni koristiti HBO GO Usluge sve dok se ponovo ne registriraju na HBO GO Stranici.

(j) većina programa uključenih u HBO GO Uslugu je lokalizirana, međutim neki od programa mogu biti dostupni samo na izvornom jeziku.

(k) u slučaju kada Korisnik ima pristup uživo "HBO" kanalu preko HBO GO Usluge, Korisnik prihvaća da neki odabrani programi možda neće biti dostupni zbog zakonskih ograničenja vlasnika sadržaja. U tom slučaju prekid neće biti smatran kao neizvršenje ili nepravilno izvršenje HBO GO Usluga slijedom čega Korisnik nema pravo tražiti naknadu štete uslijed takvih prekida. HBO Europe izjavljuje da "HBO" kanal(i) uživo nije zajamčeni dio HBO GO Usluga te stoga može biti uklonjen iz HBO GO Usluga u bilo kojem trenutku.

(l) na mobilnim uređajima i tabletima, Korisnici moraju preuzeti i aktivirati HBO GO aplikaciju. Na osobnim računalima HBO GO aplikacija je izravno dostupna i putem internet. Na povezane televizore i IP povezani STB, HBO GO aplikacija je ili (i) unaprijed instalirana na uređaj prije kupnje takvog uređaja ili (ii) izravno dostupna ili daljinski omogućena Korisnicima putem interneta.

(m) s vremena na vrijeme Usluge ili neki njihov dio možda neće biti dostupni zbog zakazanog redovnog održavanja, međutim takvo će se održavanje obavljati u noćnim satima i ne više od jednom mjesečno.

Naknada za korištenje

Pretplatnička naknada koju je Korisnik platio u skladu s Pretplatničkim ugovorom predstavlja ukupnu naknadu za korištenje HBO GO Usluga, stoga Korisnici nisu obvezni platiti nikakvu dodatnu naknadu.

Pravila za rukovanje uređajima

Ako nije drugačije utvrđeno u Pretplatničkom ugovoru, Korisnici imaju pravo (i) registrirati do pet (5) uređaja od kojih se dva (2) uređaja mogu koristiti istovremeno i (ii) promijeni status Uređaja (što znači (a) registrirati novi uređaj ili (b) odjaviti već registrirani uređaja i registrirati novi uređaj) pet (5) puta u bilo kojem mjesecu s time da isti Uređaj ne može biti registriran dva puta u razdoblju od dvadeset četiri (24) sata. Korisnici prihvaćaju da u slučaju upotrebe bilo kojeg Uređaja protivno ovim Uvjetima korištenja i Pretplatničkom ugovoru, HBO GO Usluge neće biti dostupne takvom Korisniku.

Opseg korištenja

Korisnici Usluge mogu koristiti isključivo za svoje osobne i privatne potrebe. Bilo kakva poslovna ili javna uporaba strogo je zabranjena.

Izmjena uvjeta korištenja

HBO Europe ima pravo povremeno izmijeniti ove Uvjete korištenja, u cijelosti ili djelomično. Dopune ili izmjene stupaju na snagu objavom na HBO GO Stranici, stoga Korisnik prihvaća redovito pregledavati ove Uvjete korištenja kako bi bio upoznat sa svim promjenama. Korištenje HBO GO Stranice ili bilo kojeg dijela iste nakon promjene ovih Uvjeta korištenja smatrat će se kao prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta korištenja. Ako se ne slažete s nekom od promjena, ljubazno Vas molimo da prestane s korištenjem HBO GO Stranice.

Protupravno ponašanja Korisnika

Protupravne i neovlaštene radnje uključuju, ali ne ograničavaju se na sljedeće:

- mijenjanje, prilagođavanje ili dešifriranje bilo kojeg dijela HBO GO Stranice, uključujući Usluge, i njihovo preuzimanje na bilo koji Uređaj;

- upotrebu automatske aplikacije, pretraživača, programa za traženje i dešifriranje ili bilo koje druge aplikacije, kojom je moguće pristupiti, izmijeniti ili indeksirati Uslugu ili bilo koji njezin dio;

- neovlašteno ulaženje ili pokušaj ulaženja u IT sustav povezan s HBO GO Stranicom, uključujući Usluge;

- prikupljanje informacija (uključujući korisnička imena, lozinke i e-mail adrese) o drugim Korisnicima u bilo koje svrhe;

- promjena formata ili izmjena bilo kojeg dijela HBO GO Stranice;

- objavljivanje materijala u vezi s HBO GO Stranicom, uključujući Usluge;

- stvaranje identifikatora korisnika automatskim i prijevarnim metodama.

Isključenje odgovornosti

HBO Europe, kao i njegovi vlasnici, povezana društva, poslovni partneri, savjetnici i agenti ovime se isključuju za svaku i bilo koju odgovornost za Usluge, autentičnost, cjelovitost, zakonitost, pouzdanost, djelotvornost ili dostupnost medijskog sadržaja ili bilo kojeg drugog sadržaja raspoloživog kao dio Usluga.

Korištenjem Usluga Korisnici prihvaćaju koristiti Usluge isključivo na vlastitu odgovornost, kao i to da HBO Europe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu ili gubitak koji se može pojaviti prilikom korištenja Usluga.

HBO Europe se isključuje za svaku i bilo koju obvezu jamstva i/ili garancije do najvećeg mogućeg stupnja koji je dozvoljen prema mjerodavnom pravu. HBO Europe ne preuzima nikakvo jamstvo ili garanciju za nesmetan rad ni rad bez greške sadržaja ili funkcija HBO GO Stranice i Usluga, uklanjanje grešaka niti da server koji prenosi Usluge ne sadrži viruse ili druge štetne elemente.

HBO Europe ne daje nikakva jamstva u odnosu na korištenje ili posljedice korištenja sadržaja i funkcija HBO GO Stranice i Usluga, ili njihovu točnost, preciznost, pouzdanost ili bilo koju drugu značajku. Korisnici prihvaćaju odgovornost za bilo koju štetu koju prouzrokuje Uređaj korišten za primanje Usluga, kao i za troškove servisiranja i održavanja Uređaja.

HBO Europe ne odgovara za bilo kakvo ometanje Usluge koje proizlazi iz greške u kvaliteti ili prekida Korisnikove Internet veze, niti za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu ili gubitak koji iz toga proizađe.

Informacije i mišljenja koji se pojavljuju na obavještajnim stranama ili „chat“ mjestima HBO GO Stranice neće se smatrati informacijama i mišljenjima koji dolaze od HBO Europe, ili bilo kojeg povezanog društva. HBO Europe ne garantira niti preuzima bilo kakvu odgovornost u pogledu gore spomenutih informacija i mišljenja i Korisnici prihvaćaju da bilo koji drugi Korisnik može dobiti saznanje i upotrijebiti gore spomenute informacije i mišljenja. HBO Europe se isključuje za bilo kakvu odgovornost za gubitak, štetu (bilo stvarnu štetu, izmaklu korist, štetu uzrokovanu kaznenim djelom ili bilo koju drugu štetu), povredu, dug, obvezu ili bilo koje druge vrste okolnosti, zasnovane na ili koje proizlaze iz informacija ili mišljenja koja se pojavljuju na HBO GO Stranici.

Korisnici će učiniti sve da zaštite svoje osobne podatke, kao i svoje korisničko ime, lozinku te e-mail adresu, koji su neophodni za korištenje Usluga. Korisnici su odgovorni za svaku okolnost ili postupak koji se dogode kao rezultat njihovog korištenja korisničkog imena, lozinke, e-mail adrese ili osobnih podataka.

Materijali koji se šalju na Stranicu

Svaka i bilo koja obavijest, poruke, e-mailovi, ideje, prijedlozi, koncepcije i bilo koji drugi materijal poslan na HBO GO Stranicu bit će preneseni u isključivo vlasništvo HBO Europe, bez obzira na lokaciju odakle su poslani i HBO Europe ima pravo koristiti takav materijal u bilo koje svrhe bez vremenskog ograničenja. HBO Europe ne preuzima odgovornost za bilo koje materijale poslane na HBO GO Stranicu.

Naknada, odšteta

Korisnici će obeštetiti HBO Europe u slučaju bilo koje tužbe pokrenute od strane treće osobe koja se može pripisati ponašanju određenog Korisnika, a vezano uz korištenja Usluga. Korisnici prihvaćaju odgovornost da naknade HBO Europe, kao i njihovim direktorima, zaposlenicima te povezanim društvima bilo koji gubitak i opravdane troškove odvjetnika koji proizlaze iz nepoštivanja odredaba ovih Uvjeta korištenja od strane Korisnika.

Pravo intelektualnog vlasništva

Korisnici prihvaćaju da su struktura, pregled i izgled HBO GO Stranice intelektualno vlasništvo HBO Europe te u skladu s time zaštićeni sukladno propisima o autorskom i drugim srodnim pravima.

Sve Usluge, sadržaj i primjenjivi softver (aplikacije) koji se nalazi na HBO GO Stranici, uključujući naročito, ali bez ograničenja na, pripadajući medijski sadržaj i nepokretne slike, druge slike, fotografije, likove, imena, grafike, logotipe, ilustracije kao i softverske proizvode (aplikacije), intelektualno su vlasništvo HBO Europe ili drugih društava u okviru grupe, ili treće strane koja je ovlastila HBO Europe za korištenje istih. U skladu s tim, sve Usluge, sadržaji i primjenjivi softver (aplikacije) koji se nalaze na HBO GO Stranici podložni su zaštiti autorskih i drugih srodnih prava kao i drugoj pravnoj zaštiti. Strogo je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribucija (uključujući putem e-maila, faksimila ili putem drugih elektronskih uređaja) objavljivanje, izmjena, prijenos ili upotreba na drugim Internet stranicama ili na drugim računalnim mrežama bilo koje Usluge, sadržaja ili primjenjivog softvera (aplikacija) dostupnih na HBO GO Stranici.

HBO Europe neprekidno ažurira medijski sadržaj, objave i podatke stavljene na HBO GO Stranicu. HBO Europe ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizlazi iz mana, nepreciznosti ili tehničkih problema. HBO Europe zadržava pravo izmijeniti strukturu, pregled i/ili izgled ili sadržaja HBO GO Stranice, djelomično ili u cijelosti u bilo koje vrijeme.

Poveznice (linkovi)

HBO Europe neće odgovarati za sadržaj ni jedne vanjske stranice koje uređuju treće osobe, a koja je povezana putem linka koji je stavljen na HBO GO Stranicu. Bilo tko može kreirati link koji posjetitelja upućuje na HBO GO Stranicu, pod uvjetom da link ne navodi, ne sugerira niti daje utisak da HBO Europe ili grupa ili privatna osoba koja je u bilo kakvoj vezi s HBO Europe, financira ili podržava stranicu koja vodi do HBO GO Stranice. Korisnici ne mogu koristiti logo, žig, uslužni žig ili bilo koji drugi materijal koji je pod zaštitom autorskog i drugih srodnih prava, a koji se pojavljuju na HBO GO Stranici bez izričite pisane suglasnosti vlasnika datog znaka ili prava. Korisnici ne mogu koristiti ni jedan dio sadržaja, kao ni jedan drugi materijal koji se nalazi na HBO GO Stranici ili na bilo kojoj drugoj Internet stranici, bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika.

Odredba o djelomičnoj ništetnosti

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja pokaže kao ništetna ili neprimjenjiva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta korištenja, koje u cijelosti ostaju na snazi kao valjane i primjenjive.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se češko pravo, s izuzetkom međunarodnih privatnih pravnih normi i načela. Strane ovih Uvjeta korištenja će poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi razmirice, tužbe, pitanja ili različitosti koje proizlaze ili su u vezi s ovim Uvjetima korištenja riješile mirnim putem. Za sve sporove, neslaganja ili zahtjeve koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Uvjetima korištenja bit će nadležan sud u Bosni i Hercegovini, sukladno pravilima o nadležnosti u Bosni i Hercegovini.

Jezik

Ukoliko su ovi Uvjeti korištenja na HBO GO Stranici dostupni i na hrvatskom i na engleskom jeziku, hrvatska verzija će prevladati.

Kontakt informacije

HBO Europe možete kontaktirati na adresi sjedišta, putem telefona: +420 261 094 44, na češkom ili engleskom jeziku, ili putem e-mail adrese: sekretariat@hbo.cz, na češkom ili engleskom jeziku.