OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ZA HBO EUROPE S.R.O ONLINE USLUGU

1 Općenito

1.1 HBO Europe s.r.o. sa sjedištem u Republici Češkoj, Jankovcova 1037/49, Praha 7, poštanski broj: 170 00, registriran u trgovačkom registru Građanskog suda u Pragu, dio C, broj 29418 (u daljnjem tekstu “HBO”) pruža audiovizualnu medijsku uslugu na zahtjev trenutno poznatu kao HBO GO putem www.hbogo.ba ili druge web stranice ili aplikacije određene od strane HBO-a (u daljnjem tekstu “Web stranica”) sa sadržajem dostupnim na Web stranici s vremena na vrijeme (u daljnjem tekstu "Usluga").

1.2 Ovi opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: "Uvjeti korištenja korisnika") se primjenjuju na ugovore o pružanju Usluga između HBO-a i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: "Korisnik"). Samo fizičke osobe koje imaju 18 godina ili su starije i koje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini mogu sklopiti ugovor o pružanju usluga s HBO-om. HBO ima pravo odbiti sklopiti ugovor, ili raskinuti s Korisnikom ugovor s trenutnim učinkom ako je Korisnik prethodno prekršio HBO Uvjete Korištenja Korisnika. HBO može, umjesto odbijanja sklapanja ili raskida ugovora, tražiti Korisnika osiguranje za Korisnikove obveze temeljem ugovoru.

1.3 Ovi Uvjeti korištenja korisnika (u daljnjem tekstu zajednički "Uvjeti korištenja korisnika") odnose se i obvezujući su i za HBO i za Korisnika. Na ugovore se primjenjuju i posebni uvjeti korištenja (uključujući bilo koje posebne ponude, cijene, uvjete i metode plaćanja, trajanje ugovora, itd.), koje HBO ponudi s vremena na vrijeme u vezi s Korisnikovim izvršenjem ugovora s HBO-om. U vezi s bilo kakvim nesuglasjem između posebnih uvjeta korištenja i Uvjeta korištenja korisnika, posebni uvjeti korištenja će prevladati. Uvjeti korištenja korisnika i posebni uvjeti korištenja zajedno čine valjan ugovor između Korisnika i HBO-a (u daljnjem tekstu "Ugovor"). Ukoliko je Usluga kupljena putem treće strane koja postupa kao agent ili povjerenik (npr. iTunes-Apple, u daljnjem tekstu: „Treća strana Agent“), uvjeti korištenja ovog Ugovora vrijedit će uvjetno od posebnih uvjeta navedenih u odjeljku 22. Nevezano uz činjenicu je li pretplata na Uslugu kupljena direktno od HBO-a ili putem Treće strane Agenta, HBO je pružatelj Usluge i odgovara za njezin sadržaj te Korisnik mora sklopiti ovaj Ugovor s HBO-om. Kako bi dobio pristup Usluzi, Korisnik mora potvrditi da je Korisnik pročitao i prihvatio Ugovor.

1.4 Nakon narudžbe Usluge od HBO-a, HBO će Korisniku dostaviti potvrdu Ugovora putem elektronske pošte poslane na adresu elektronske pošte koju je Korisnik dostavio tijekom registracije sukladno odjeljku 4 ispod. Potvrda će sadržavati tekst Ugovora. Ugovor je sklopljen u trenutku kada Korisnik prihvati Ugovor klikom na za to predviđeno dugme, na Web stranici, kojim finalizira narudžbu.

1.5. Ugovor se može sklopiti na hrvatskom ili srpskom jeziku. Ugovor (koji predstavlja ugovor sklopljen elektroničkim putem) će biti spremljen od strane HBO-a i Korisnik će primiti tekst Ugovora u elektronskoj pošti (kao potvrdu sklapanja Ugovora), na adresu elektronske pošte dostavljenu od strane Korisnika. Trenutno važeći Uvjeti korištenja korisnika su dostupni i na Web stranici. Korisnici primaju na znanje da će HBO obrađivati njihove osobne podatke uz primjenu Pravila obrade osobnih podataka koji su dostupni na Web stranici.

2 Opseg Usluge

Teritorij

2.1. Usluga se može primarno koristiti samo u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu "Teritorij"). Korisnik je u mogućnosti koristiti Uslugu tijekom privremene prisutnosti u drugim državama: Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji (u daljem tekstu „Druge Teritorije”). Kada Korisnici pristupaju Web stranici ili pokreću reprodukciju sadržaja, HBO će provjeriti nalazi li se IP adresa Korisnika na Teritoriji ili na Drugim Teritorijama. Ako se IP adresa Korisnika ne može identificirati ili se nalazi izvan na Teritorija ili na Drugih Teritorija, neće biti omogućen pristup Web-stranici i reprodukcija sadržaja bit će odbijena.

Sadržaj

2.2. Usluga se sastoji od filmova, serija, dokumentaraca i ostalih programa uključenih od HBO-a po vlastitom nahođenju s vremena na vrijeme. Korisnik stječe pravo na pristup sadržaju koji je dostupan na Web stranici s vremena na vrijeme, odmah nakon što je Korisnik naručio Uslugu i prihvatio Ugovor. HBO nastoji kontinuirano raditi na poboljšanju korisničkog gledateljskog iskustva. Usluga i njezin sadržaj stoga može u budućnosti s vremena na vrijeme biti zamijenjena, izmijenjena ili ažurirana. Trenutni popis sadržaja Usluge bit će dostupan na Web stranici. Promjene, izmjene ili dopune sadržaja Usluge i druge promjene izgleda Web stranice neće se smatrati izmjenama Ugovora ili Usluge, ako zakonom nije drugačije određeno. HBO putem Web stranice može pružiti pristup HBO kanalu uživo unutar Usluge. Korisnik potvrđuje da neki od odabranih programa možda neće biti dostupni na HBO kanalu distribuiranom putem Web stranice. Osim toga, Korisnik ovime potvrđuje da HBO može ali nije obvezan distribuirati HBO kanal uživo unutar Usluge i da je obveza HBO-a pružanje audiovizualne medijske usluge na zahtjev, a ne HBO kanala uživo. Pristup HBO kanalu uživo nije zajamčeni dio Usluge i pristup HBO kanalu uživo neće se posebno naplaćivati. HBO pridržava pravo ukloniti pristup bilo kojem HBO kanalu uživo iz Usluge, zamijeniti bilo koji HBO kanal uživo drugim kanalom ili kanalima ili uključiti druge kanale u Uslugu, bez prethodne obavijesti. Takve promjene ili nedostupnost određenih programa na HBO kanalu uživo (ili kanal(ima) koji zamijene HBO kanal) neće se smatrati izmjenama Ugovora. Većina programa koji su uključeni u Uslugu je dostupna na lokalnom jeziku (bilo da su sinkronizirani ili sadrže titlove ili u nekim slučajevima prijenos govora), međutim neki programi mogu biti dostupni samo na izvornom jeziku.

HBO u budućnosti može uvesti različite razine Usluge uz različite cijene. U slučaju uvođenja različitih razina, osobe će se moći pretplatiti na bilo koju od razina Usluge po njihovom izboru.

Pretplata

2.3 Za cijenu mjesečne naknade, Korisnik se može pretplatiti i dobiti pristup na cijelokupni sadržaj Usluge ili odabrane razine Usluge, ukoliko bude na raspolaganju.

2.4 HBO može ponuditi Uslugu bez naknade za ograničeno razdoblje pod uvjetima određenim u vezi s ponudom i Ugovorom, a koji su utvrđeni isključivo na osnovi vlastitog nahođenja (u daljnjem tekstu "Probno Razdoblje"). Korisnik može raskinuti Uslugu, u bilo koje vrijeme tijekom Probnog Razdoblja, bez plaćanja za Uslugu. HBO ne naplaćuje nikakve naknade tijekom Probnog Razdoblja.

2.5 Ako HBO ponudi Probno Razdoblje, Korisnici, koji su na to ovlašteni, imaju pravo na jedno Probno Razdoblje tijekom bilo kojeg razdoblja od uzastopnih dvanaest (12) mjeseci. Ispunjavanje uvjeta za Probno Razdoblje može biti provjereno od strane HBO na temelju podataka dostavljenih od stane Korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na adresu elektronske pošte, način plaćanja i/ili ID uređaja koji su pripisani računu, a sve kako bi se spriječila zlouporaba Probnog Razdoblja. U slučaju da HBO sumnja u zlouporabu Probnog Razdoblja ili njegovih uvjeta, HBO može odmah poduzeti mjere kako bi spriječila takva zlouporaba, uključujući raskinuti Ugovor.

2.6 Ako Korisnik nije raskinuo Ugovor tijekom Probnog Razdoblja, Probno Razdoblje će se automatski i bez prethodne obavijesti Korisniku, preoblikovati u redovnu pretplatu za koju Korisnik mora platiti redovnu pretplatničku naknadu. Ukoliko Korisnik ne želi postati redovni Korisnik, Korisnik tada mora raskinuti Ugovor tijekom Probnog Razdoblja. Zadnji dan Probnog Razdoblja bit će Korisniku stalno dostupan putem korisničkog računa.

2.7 HBO ili njegovi partneri mogu s vremena na vrijeme nuditi Korisnicima vaučere za upotrebu Usluge. Ukoliko uvjeti korištenja vaučer ponude ne određuju drugačije, iskorištavanjem takvih vaučera, Korisnici su ovlašteni na jednokratnu specijalnu promotivnu upotrebu usluge na ograničeno vrijeme (tj. na dodatno besplatno probno razdoblje uz Probno razdoblje (dalje u tekstu: „Promotivno razdoblje“)) i Korisnici će biti ovlašteni koristiti jedan vaučer (i sudjelovati u jednoj vaučer kampanji) tijekom bilo kojeg dvanaestomjesečnog razdoblja.

3. Korištenje usluge


Da bi mogao koristiti Uslugu, Korisnik mora registrirati korisnički račun na Web stranici (pogledajte, nadalje, odjeljak 4), imati pristup opremi, sustavu i vezama sukladno ovim Uvjetima korištenja korisnika (pogledajte, nadalje, odjeljak 5), a nakon isteka potencijalnog Probnog Razdoblja ili Promotivnog Razdoblja, izvršiti uplatu sukladno ovim Uvjetima korištenja korisnika (pogledajte, nadalje, odjeljak 6). Osim toga, HBO je proveo određene tehničke mjere zaštite da bi se spriječilo neovlašteno korištenje Usluge, kao što su kopiranje, korištenje izvan Teritorija (i Drugih Teritorija) i daljnje širenje sadržaja dostupnog u Usluzi.

4 Registracija, Korisničko ime i Lozinka

4.1. Registracija korisničkog računa mora se učiniti u Teritoriju na www.hbogo.ba uz korištenje kreditne/debitne kartice Bosne i Hercegovine ili putem drugog načina plaćanja dostupnog na Web stranici. Korisnici koji imaju stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini i koji su fizički prisutni u zemlji prebivališta u vrijeme registracije mogu registrirati račun za pristup Usluzi. Kada Korisnik registrira račun, HBO će provjeriti je li Korisnik izdao nalog za plaćanje u Bosni i Hercegovini i da li se IP adresa Korisnika nalazi u istoj zemlji. Ako se IP adresa Korisnika ne može identificirati ili se nalazi u zemlji koja nije Bosna i Hercegovina ili ako je Korisnik izdao nalog za plaćanje izvan Bosne i Hercegovine, pristup Usluzi neće biti omogućen.

4.2 Korisnik je obvezan osigurati da su navedene informacije u trenutku registracije točne, i, prema potrebi, ažurirati svoj korisnički račun s točnim informacijama. Prilikom registracije, Korisnik je ovlašten pružiti informacije samo u vezi načina plaćanja po njegovu izboru. Očite pogreške pri unosu podataka će se provjeriti i o njima obavijestiti Korisnik. Ipak, Korisnik bi trebao pregledati i potvrditi potpunost i točnost svojih podataka dostavljenih tijekom postupka registracije.

4.3 Ovisno o izabranom načinu plaćanja, od Korisnik će po registraciji biti zatraženi svi, odnosno neki od sljedećih podataka: ime, prezime, adresa elektroničke pošte, lozinka, broj kreditne/debitne kartice, CVV/CCV kod, datum isteka kreditne/debitne kartice i ime vlasnika kartice, pojedinosti vezane uz izabrani način plaćanja, primjerice pojedinosti o računu davatelja plaćanja, vaučer kod ili neki drugi podatak koji bi mogao biti potreban i nužan za završetak registracije (u daljnjem tekstu "Podaci za prijavu"). Korisnički Podaci za prijavu su osobni i ne smije ih koristiti treća stranka. Korisnik će pohraniti Podatke za prijavu kako bi ih zaštitio od neovlaštenog pristupa. Korisnik je odgovoran za svako korištenje Usluge putem njegovog korisničkog računa.

4.4. Ako Korisnik posumnja u neovlašteno korištenje Podataka za prijavu, Korisnik će odmah obavijestiti HBO o toj činjenici i promijeniti Korisničku lozinku. U slučaju da HBO posumnja da su Podaci za prijavu razotkriveni ili na drugi način zloupotrijebljeni od strane neovlaštene osobe, HBO ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, sukladno odjeljku 12.4 (c).

4.5 HBO ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Korisnika promijenu Korisničke lozinke. Promjene će imati trenutni učinak i mogu uzrokovati privremene prekide u korištenju Usluge.

4.6 Upotreba kreditne/debitne kartice ili nekog drugog odabranog načina plaćanja može biti blokirana u slučaju opravdane sumnje na prijevaru ili neki drugi prijestup.

5 Oprema, itd.

5.1 Da bi koristio Uslugu, Korisnik mora imati potrebne i odobrene sustave, vezu i opremu.

5.2 Specifikacija trenutnih zahtjeva sustava je dostupna na Web stranici. Međutim, ispunjavanje ovih zahtjeva sustava ne jamči da će Korisnik biti u mogućnosti koristiti Uslugu neograničeno i iz razloga izvan kontrole HBO-a. Korištenje Usluge može zahtijevati od Korisnika instalaciju softvera treće strane. HBO će pružiti informacije na Web stranici o tome koji se softver treće strane može koristiti, ali HBO nema svoj vlastiti softver i neće biti odgovoran za softver treće strane i nadogradnju istih.

5.3 Usluga zahtijeva da Korisnik ima pristup potrebnoj internetskoj vezi. Korisnik je odgovoran za sve troškove povezane s takvom vezom, uključujući troškove prometa podataka bez obzira gdje unutar Teritorija (pogledajte gore odjeljak 2.1) Korisnik koristi Uslugu. Specifikacija zahtjeva za minimalnu brzinu učitavanja potrebnu za korištenje Usluge dostupna je na Web stranici.

5.4 Samo one vrste uređaja trenutno navedene na Web stranici mogu biti korištene i registrirane za Uslugu. HBO će imati pravo s vremena na vrijeme utvrditi koji uređaj će se smatrati odobrenim na temelju trenutnog tehničkog razvoja i standarda. HBO ne osigurava vlastite uređaje i ne preuzima odgovornost za nikakve performanse odobrenih uređaja ili njihovu kontinuiranu kompatibilnost s Uslugom i njezinih nadogradnji.

5.5 Korisnik ima pravo koristiti i registrirati Uslugu na do pet (5) odobrenih uređaja, koji uključuju računala, mobitele, tablete ili druge odobrene uređaje. Promjene registriranih odobrenih uređaja mogu se izvršiti na računu Korisnika (trenutno najviše 5 puta mjesečno). HBO može odrediti pravila o učestalosti kojom registrirani odobreni uređaji mogu biti mijenjani od strane Korisnika. Informacije o takvim pravilima bit će dostavljene Korisniku sukladno odjeljku 11 u nastavku. Osim ako je HBO drugačije obavijestio Korisnika, dozvoljena su samo dva (2) istodobna korištenja Usluge na registriranim i odobrenim uređajima.

5.6 Do mjere dopuštene pozitivnim zakonom, HBO nije odgovoran Korisniku za nemogućnost korištenja Usluge ili za ograničeni pristup Usluzi zbog preopterećenosti interneta ili zbog greški ili problema vezanih uz računala ili druge uređaje , mreže, elektroniku ili komunikacije, koji su izvan kontrole HBO-a.

6 Naknade i plaćanja

6.1 Naknada za Uslugu će biti naplaćena prema cijenama važećim s vremena na vrijeme koje su dostupne na Web stranici. Primjenjive naknade bit će dostupne Korisniku prije sklapanja Ugovora i postupak registracije osigurava brzu potvrdu Korisnika o tome da je svjestan da nalog sadrži obvezu plaćanja cijene. Ako je (i) cijena određena u eurima i (ii) način plaćanja koji se koristi za plaćanje se temelji na lokalnoj valuti, relevantni tečaj će odrediti relevantna banka (ili davatelj usluga plaćanja). HBO nije odgovoran za primjenjivi tečaj ili za ostale troškove koje banka ili davatelj usluga plaćanja primjenjuju. Za pojedinosti se obratite Vašem davatelju usluga plaćanja.

6.2 Ako Korisnik nema pravo na Probno Razdoblje niti Promotivno Razdoblje, prvo plaćanje pretplate izvršit će se na dan kada je Korisnik sklopio Ugovor, a slijedeće pretplate HBO-u za neposredno predstojeći mjesec vršit će se unaprijed na isti dan u svakom mjesecu koji odgovara danu na koji je Korisnik sklopio Ugovor za Uslugu. Ako takav dan u tom mjesecu ne postoji, posljednji dan tog mjeseca bit će datum plaćanja.

6.3 Korisnik može platiti naknadu putem bilo kojeg od sredstava plaćanja ponuđenih od HBO-a na Web stranici. Korisnik se obvezuje potpisati potrebne dokumente i, na svaki datum dospijeća, osigurati dovoljno sredstava za plaćanje Usluge kroz odabrani način plaćanja.

6.4 Ukoliko je Korisniku odobreno Probno Razdoblje ili Promotivno Razdoblje, neće se izvršiti naplata za takva razdoblja. Prva naplata će onda, umjesto toga, biti učinjena na prvi dan nakon isteka Probnog Razdoblja ili Promotivnog Razdoblja (pod uvjetom da Korisnik nije raskinuo Ugovor prije isteka Probnog Razdoblja ili Promotivnog Razdoblja) i nakon toga isti dan svaki mjesec sljedećih mjeseci. Ako takav dan u određenom mjesecu ne postoji, zadnji dan tog kalendarskog mjeseca bit će dan plaćanja.

6.5 Ako Korisnik nije osigurao dovoljno sredstava na datum dospijeća, HBO će dostaviti obavijest „neuspjelo plaćanje“ e-mailom na adresu elektronske pošte koju je dostavio Korisnik i HBO će opet pokušati naplati naknadu – ne više od 5 (pet) puta - korištenjem kreditne ili debitne kartice.

6.6 Ako plaćanje ne bude učinjeno na vrijeme, HBO ima pravo odmah prekinuti ili ograničiti Korisniku pristup Usluzi. HBO također odmah ima pravo raskinuti ugovor s trenutnim učinkom u slučaju kašnjenja s plaćanjem više od dvadeset (20) dana.

7 Korištenje Usluge

7.1 Korisnik može koristiti Uslugu samo za osobnu uporabu i u skladu s ovim Uvjetima korištenja korisnika. Korisnik ne može – i ne može nikog drugog potaknuti da učini ili mu olakšati da učini bilo što od sljedećeg:

(a) koristiti Uslugu u komercijalne ili javne svrhe;
(b) koristiti Uslugu u nezakonite ili neprikladne svrhe;
(c) kopirati/reproducirati, posuditi, prodati, emitirati, ili inače distribuirati, urediti ili na drugi način prenositi ili prilagoditi sadržaj Usluge;
(d) zaobići, izmijeniti, ukloniti, produljiti ili na drugi način manipulirati bilo sigurnost, šifriranje ili druge tehnologije ili softver koji je dio Usluge; ili
(e) na drugi način koristiti Uslugu protivno zakonu o autorskim pravima, drugim zakonima ili ovim Uvjetima korištenja korisnika.

7.2 Usluga se može koristiti samo unutar Teritorija i, sukladno odjeljku 2.1 ovih Uvjeta korištenja korisnika, unutar Drugih Teritorija. Korisnik ne može ni na koji način - i ne može potaknuti trećega ili trećemu olakšati - koristiti ili pokušati koristiti Uslugu izvan Teritorija ili, pod uvjetima ovdje navedenim, izvan Drugih Teritorija.

7.3 Korištenje Usluge protivno ovom odjeljku 7 uvijek će se smatrati materijalnom povredom ugovora što ovlašćuje HBO raskinuti Uslugu s trenutnim učinkom (pogledajte, nadalje, odjeljak 12).

8 Maloljetnici

8.1 Usluga može sadržavati dijelove koji se smatraju neprikladnima za maloljetnike i koje netko može smatrati sramotnim ili uznemirujućim.

8.2 Usluga nije namijenjena za korištenje djece bez uključenosti, nadzora i suglasnosti roditelja ili skrbnika. Roditelj, skrbnik ili druga odrasla osoba koja je omogućila djeci korištenje Usluge snosi svu odgovornost za utvrđivanje prikladnosti sadržaja Usluge takvom djetetu.

8.3 HBO pruža tehnička sredstva ograničavanja pristupa Usluzi ili određenim sadržajima. Za pristup Usluzi ili određenom sadržaju mogu se tražiti lozinka, PIN ili druga slična sredstva. Korisnik je dužan osigurati da su takva tehnička sredstva aktivirana, da djeluju na način kako je određeno i sukladno uputama HBO-a, osim ako se takva sredstva moraju uvijek koristiti za pristup Usluzi.

9 Izmjene i dopune

9.1 Korisnik ovime izričito potvrđuje da HBO ima pravo promijeniti naknade i druge odredbe ovih Uvjeta korištenja korisnika u razumnoj mjeri. Korisnik će biti obavješten o promjenama putem elektronske pošte poslane na adresu određenu od Korisnika, najkasnije trideset (30) dana prije stupanja na snagu takve promjene. U odnosu na takvu promjenu, Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor s učinkom na dan na koji promjena stupa na snagu. HBO će u svojoj obavijesti Korisnika obavijestiti o njegovu pravu na raskid Ugovora. Ukoliko Korisnik ne raskine Ugovor prije nego što takva izmjena stupi na snagu, smatrat će se da je Korisnik izmjenu prihvatio.

9.2 Korisnik ovime izričito potvrđuje da HBO ima pravo učiniti značajne promjene sadržaja obuhvaćenog Uslugom u razumnoj mjeri. Korisnik će biti obavješten o promjenama putem elektronske pošte poslane na adresu određenu od Korisnika, najkasnije trideset (30) dana prije stupanja na snagu takve promjene. U odnosu na takvu značajnu promjenu, Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor s učinkom na dan na koji promjena stupa na snagu. HBO će u svojoj obavijesti Korisnika obavijestiti o njegovu pravu na raskid Ugovora. Ukoliko Korisnik ne raskine ugovor prije nego što takva izmjena stupi na snagu, smatrat će se da je Korisnik izmjenu prihvatio.

9.3 U svrhu pojašnjenja odredbe 9.2, promjena koja se odnosi na sadržaj je značajna kada se količina sadržaja obuhvaćena Uslugom drastično smanji ili se cjelokupna orijentacija sadržaja znatno promijeni. Istek ili raskid licence za određeni program ili seriju ili odluka da se neće proizvoditi ili uključiti daljnja sezona neke serije neće se smatrati značajnim promjenama. Značajne promjene su samo takve promjene koje rezultiraju značajnim smanjenjem naslova filmova i/ili serija uključenih u Uslugu. Značajan pad znači smanjenje za 50% ili više od svih naslova filmova i/ili serija u cjelokupnom sadržaju pokrivenom Uslugom.

9.4 U slučaju prijevremenog raskida ugovora prema ovom odjeljku 9, a kada je Korisnik platio naknadu za period koji se odnosi na razdoblje nakon isteka Ugovora, HBO će vratiti tako (pre)plaćeni iznos u roku od trideset (30) dana od isteka Ugovora.

Informacija Korisnicima o promjenama i plaćanju

9.5 Informacija u vezi s promjenama opisanim gore u tekstu bit će dostavljena Korisnicima u skladu s odredbom 11 u nastavku.

10 Gubitak prava na jednostrani raskid

Sklapanjem ovog Ugovora Korisnik daje svoj izričiti pristanak za pristup (dostavi) Usluge odmah nakon sklapanja Ugovora i plaćanja naknade za Uslugu temeljem Ugovora. Korisnik ovime potvrđuje da dobivanjem pristupa (dostavi) Usluge prije kraja razdoblja od četrnaest (14) dana za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik gubi pravo na jednostrani raskid Ugovora sukladno odjeljku 1829 Građanskog zakona (Zakon broj 89/2012 Coll., s izmjenama i dopunama), u roku od četrnaest (14) dana nakon sklapanja Ugovora. Ako je Korisnik sklopio Ugovor i ispunjenje Ugovora/Usluge je počelo, ali Korisnik više ne želi koristiti Uslugu i biti vezan Ugovorom, Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor u skladu s odjeljkom 12 ispod. Registracijski postupak predviđa izričit prethodni pristanak (kvačicom) od strane Korisnika kojom daje suglasnost za pristup (dostavi) Usluge odnosno ispunjenje Ugovora odmah nakon sklapanja Ugovora i plaćanja naknade i pristanak da je pristupom (dostavi) Usluge prije kraja razdoblja od četrnaest (14) dana za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik izgubio pravo na jednostrani raskid Ugovora.

Odredba iz ovog Odjeljka 10 ne utječe na Korisnikovo pravo na raskid Ugovora u bilo kojem trenutku tijekom Probnog Razdoblja bez obveze plaćanja Usluge, a kako je određeno u Odjeljku 2.4.

11 Informacije potrošačima

11.1 HBO može slati obavijesti Korisniku putem elektronske pošte ili objavljivanjem na Web stranici, u skladu s važećim zakonima.

11.2 Korisnik je dužan ažurirati svoje kontakt podatke ukoliko se isti promijene tijekom korištenja Usluge. Smatrat će se da je HBO ispunio svoju obvezu obavještavanja slanjem obavijesti na zadnju navedenu adresu elektronske pošte Korisnika, bez obzira što se takva adresa možda više ne koristi od strane Korisnika ili je na neki drugi način neprikladna.

12 Trajanje Ugovora i raskid

12.1 Ugovor o pretplati na Uslugu se sklapa za pretplatničko razdoblje od jednog (1) mjeseca i automatski se produljuje za sljedeće razdoblje od jednog (1) mjeseca do dana kada Korisnik ili HBO raskinu Ugovor u skladu s ovim Uvjetima korištenja korisnika. Osim u slučaju navedenom u odjeljku 9.4 iznad, unaprijed plaćena naknada za određeno razdoblje nikada neće biti vraćena i Korisnik ima pravo nastaviti koristiti Uslugu do kraja tog razdoblja. Ako Korisnik ima pravo na Probno Razdoblje u skladu s odjeljkom 2.4 ili na Promotivno Razdoblje u skladu s odjeljkom 2.7, pretplatničko razdoblje počinje teći prvog dana Probnog Razdoblja ili Promotivnog Razdoblja, kako je primjenjivo, traje za razdoblje jednako Probnom Razdoblju i/ili Promotivnom Razdoblju, kako je primijenjivo, i automatski se produljuje za jednomjesečno razdoblje(a) dok Korisnik ili HBO ne raskinu Ugovor sukladno odredbama ovih Uvjeta Korištenja korisnika.

12.2. Ako Korisnik želi raskinuti Ugovor o tome mora obavijestiti HBO putem elektronske pošte, preporučene pošiljke ili, ako HBO nudi takvu mogućnost, putem Web stranice (na: hbogo.ba/contact). U slučaju raskida putem Web stranice, HBO će poslati elektronsku poštu Korisniku s potvrdom prijema obavijesti o raskidu. Ako HBO želi raskinuti Ugovor, HBO će o tome obavijestiti Korisnika elektronskom poštom ili pisano poštom. Prema odjeljku 12.1, Ugovor je raskinut krajem, u tom trenutku važećeg jednomjesečnog razdoblja trajanja Ugovora.

12.3 U vezi s promjenama naknade ili Uvjeta korištenja korisnika, pravo na raskid uređuje odjeljak 9.

12.4 U vezi s gore propisanim, HBO će biti ovlašten raskinuti ugovor s trenutnim učinkom i u isto vrijeme učiniti Uslugu trenutačno nedostupnom Korisniku u slučaju da:

(a) Korisnik kasni s plaćanjem za razdoblje od najmanje dvadeset (20) dana;
(b) postoje opravdani razlozi za vjerovati da je Korisnik nesposoban za plaćanje;
(c) Korisnik zloupotrebljava Probno Razdoblje ili Promotivno Razdoblje ili njihove uvjete;
(d) došlo je do neovlaštenog korištenja Usluge ili postoje opravdani razlozi za vjerovati da dolazi do takvog neovlaštenog Korištenja;
(e) Korisnik je pokušao koristiti Probno Razdoblje više od jedan (1) put tijekom bilo kojeg razdoblja od uzastopnih 12 mjeseci, ili;
(f) Korisnik je na drugi način počinio materijalnu povredu Ugovora ili opetovano krši Ugovor.

13 Prava intelektualnog vlasništva

13.1 U svrhu ispunjenja Ugovora s HBO-om, HBO Korisniku daje neisključivu, neprenosivu i ograničenu licencu za gledanje sadržaja Usluge. Korisnik može koristiti Uslugu i njezin sadržaj sukladno Ugovoru i za svoju osobnu uporabu.

13.2 Sadržaj Web stranice i sadržaj Usluge zaštićeni su autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ugovor s HBO-om ni na koji način ne predstavlja prijenos na Korisnika bilo kojeg ovlaštenja ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva na sadržaje Usluge ili Uslugu.

14 Sigurnost

14.1 Korisnik nije ovlašten poduzeti ni jednu radnju koja može utjecati na Uslugu ili Web stranicu na način da iste više ne radi, postanu preopterećene, oštećene ili oslabljene. Korisnik također nije ovlašten utjecati na korištenje Uslugom od strane drugog Korisnika.

14.2 Korisnik ne može pokušati dobiti neovlašteni pristup mrežama, računalnom sustavu, sadržaju ili informacijama koje se odnose na Web stranicu ili Uslugu. Kršenja ovog odjeljka će se u svako doba smatrati materijalnom povredom Ugovora koja, između ostalog, može dovesti do raskida ugovora s trenutnim učinkom (pogledajte, nadalje, odjeljak 12).

15 Ograničenje odgovornosti, prekidi i zastoji u radu

15.1. Korisnik se obvezuje obavijestiti HBO o svakom prekidu, zastoju i drugoj grešci Usluge u što skorijem roku, ali ne kasnije od sedam dana od dana nastanka, a kako bi bio ovlašten na bilo koji oblik naknade u skladu s odjeljkom 15.2. HBO neće biti odgovoran za greške Usluge koje su izvan HBO-ove kontrole, sukladno odjeljku 5.6 iznad ili za druge smetnje nastale zbog Korisnikove uporabe opreme koja nije odobrena ili do koje je došlo zbog (i) nemara Korisnika ili (ii) treće strane.

15.2. Uslučaju takvih prekida, zastoja i drugih grešaka za koje HBO snosi odgovornost prema odjeljku 15.1. i zbog kojih je Usluga neuporabljiva u neprekinutom razdoblju dužem od 24h, Korisnicima koji to zahtijevaju, imaju pravo na razmjerno sniženje pretplatničke naknade. Ako prekid, zastoj i druga greška za koju HBO snosi odgovornost u skladu s odjeljkom 15.1. dovede do toga da Usluga bude neuporabljiva duže od (i) tri uzastopna dana ili (ii) deset dana ukupno u tijeku bilo kojeg kalendarskog mjeseca, Korisnik može raskinuti pretplatnički ugovor s retroaktivnim učinkom od datuma posljednjeg računa („Datum raskida“) te zatražiti povrat mjesečne pretplatničke naknade plaćene za mjesec koji slijedi nakon Datuma raskida. Pored toga, Korisnici mogu zatražiti naknadu razumnih troškova nastalih podnošenjem osnovanog zahtjeva u skladu s odjeljkom 15.2. i to u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje takvog zahtjeva. Povrat će biti ostvaren putem načina plaćanja kojeg je Korisnik izabrao kao način plaćanja pretplatničke naknade. U slučaju nastavka pretplate, iznos pravične naknade bit će, prema slobodnom izboru HBO-a, (i) odbijen od sljedeće mjesečne pretplatničke naknade ili (ii) dan Korisniku u obliku vouchera..

15.3 Korisnici nisu ovlašteni na nikakvu naknadu u slučaju ometanja, prekida i drugih grešaka Usluge, koji su rezultat održavanja. HBO obavještava Korisnike da postoje tri tipa održavanja:

Mjesečno određena održavanja: događa se jednog dana u mjesecu od 1,00 do 5,00 ujutro CEST.

Neodređena održavanja: mogu se dogoditi od 1,00 do 5,00 ujutro CEST ako je potrebno s gledišta rada.

Hitna održavanja: mogu se dogoditi bilo kada, ako postoji hitan tehnički problem koji bi mogao značajno utjecati na dostavu Usluge. Ako Hitno održavanje traje u neprekinutom razdoblju dužem od 24h, na odgovornost HBO-a primjenjivat će se odjeljak 15.2., osim ako Hitno održavanje nije uzrokovano okolnostima koje su izvan dosega kontrole HBO-a.

Tijekom sve tri stanke radi održavanja, Usluga može biti nedostupna.

15.4 Zahtjevi Korisnika za naknadu moraju sadržavati kontakt informacije iz odjeljka 21 ovih Općih uvjeta za raskid, prigovore i zahtjeve. Zahtjevi moraju sadržavati ime i prezime Korisnika, opis greške, vrijeme trajanja greške te materijal koji dokazuje takvu grešku (ako to HBO zatraži). HBO može zatražiti i druge podatke potrebne za identifikaciju Korisnika, određivanje iznosa naknade i podmirivanja zahtjeva.

16 Obvezna naknada štete

Korisnik pristaje nadoknaditi štetu i osloboditi odgovornosti HBO, njegova povezana društva, zaposlenike, članove uprave i davatelje licenci za bilo kakve gubitke, troškove ili zahtjeve koji proizlaze iz ili su u vezi sa Korisnikovim kršenjem Ugovora, Korisnikovim kršenjem važećih propisa ili Korisnikovim kršenjem prava trećih strana.

17 Prijenos

HBO će imati pravo, uz prethodnu suglasnost Korisnika, prenijeti svoja prava, potraživanja i obveze po Ugovoru drugom društvu unutar iste grupe ili trećoj strani od koje se može opravdano očekivati da ispunjava obveze sukladno Ugovoru na zadovoljavajući način. Korisnik ima pravo prenijeti Korisnikova prava i obveze po Ugovoru uz prethodni pristanak HBO-a.

18 Poveznice s Web stranice

Web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice trećih strana. HBO nema kontrolu nad, i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve poveznice ili sadržaj takvih web stranica. Korištenje takvih web stranica će biti na Korisnikov vlastiti rizik.

19 Nedostatak suglasnosti

Ako HBO ne potražuje ispunjenje prava koja mu pripadaju prema Ugovoru ili ne poduzima pravne radnje protiv Korisnikovog kršenja Ugovora, to se nikako neće smatrati pristankom na kršenje ili buduća slična kršenja i inače neće utjecati na prava HBO-a koja mu pripadaju sukladno Ugovoru.

20 Pritužbe i sporovi

Ako Korisnik, iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan Uslugom, takav Korisnik može kontaktirati HBO koristeći kontakt podatke navedene u odjeljku 21 ili druge podatke o kontaktu ako su dostupni na Web stranici.
Korisnik i HBO će prvo pokušati riješiti sve sporove proizašle iz Ugovora mirnim putem. U slučaju da stranke ne mogu doći do dogovora, spor će rješavati nadležni sud u Bosni i Hercegovini. Za Ugovor je nadležno češko pravo, ako ovdje nije drugačije određeno. Korisnik također može ostvariti određena prava iz zaštite potrošača i drugih kogentnih odredbi prema zakonima iz pravnog sustava Bosne i Hercegovine. Korisnik, kao potrošač, prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, ima pravo (a) uputiti prijavu Ombudsmanu zaduženom za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini ili (b).pokušati riješiti spor izvansudskim putem, koristeći poveznicu https://ec.europa.eu/consumers/odr. U svezi sa sadržajem usluge, Korisnik može uputiti pritužbu Češkom Vijeću za radijsko i televizijsko emitiranje, www.rrtv.cz..

21 Kontakt informacije i nadležni regulator

HBO se može kontaktirati na adresu HBO Europe s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praha 7, poštanski broj: 170 00, Republika Češka, broj telefona: +42061094444 ili adresu elektronske pošte: sekretariat@HBO.cz.

U slučaju raskida, , pritužbi ili zahtjeva molimo da koristite sljedeći kontakt: (na: hbogo.ba/contact). Vijeće za Radio i televizijsko emitiranje, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, Češka, www.rrtv.cz , je regulatorno tijelo koje nadzire pružanje Usluge, uključujući HBO kanale.

22 Treća strana Agent

22.1. Ako je pretplata na Uslugu kupljena putem Treće strane Agenta, kreiranje/aktivacija pretplate, plaćanje i raskid pretplate je tada vođen od strane Treće strane Agenta, temeljem njegovih posebnih odredbi i uvjeta (npr. važeći iTunes uvjeti korištenja, dalje u tekstu: „Posebni uvjeti Treće strane“). Stoga je Korisnik obvezan pročitati i prihvatiti Posebne uvjete Treće strane, pored prihvaćanja ovog Ugovora.

22.2. Pored gore navedenog, sljedeći posebni uvjeti će vrijediti ako je pretplata na Uslugu kupljena putem Treće strane Agenta. U slučaju nesuglasja između donjih posebnih uvjeta i drugih odredaba ovog Ugovora, donji posebni uvjeti će prevladati. Pored odredbi i uvjeta ovog Ugovora, Posebni uvjeti Treće strane će vrijediti za pretplatu u sljedećim slučajevima:

(i) Treća strana Agent je odgovoran za svako kreiranje/aktivaciju pretplate, plaćanje ili neuspjelo plaćanje i komunikaciju u vezi s raskidom.
(ii) Vaučeri – specificirani u odjeljku 2.7. - ne mogu biti iskorišteni putem Treće strane Agenta.
(iii) Registracija će se odvijati na posebnoj HBO aplikaciji koja će biti instalirana na uređaj ili putem operacijskog sistema kontroliranog od Treće strane Agenta. Pretplatu će naplatiti Treća strana Agent, pod uvjetom da je Korisnik registrirao kreditnu/debitnu karticu ili drugi valjan način plaćanja kod Treće strane Agenta.
(iv) Treća strana Agent je odgovoran za naplaćivanje mjesečne pretplatničke naknade dok se pretplata ne raskine.
(v) Kao dio postupka registracije, Korisnik mora kreirati svoj vlastiti HBO račun pružajući određene informacije u vezi računa (npr. ime, adresa elektroničke pošte i lozinka). Ako Korisnik nema HBO račun, pristup Usluzi nije moguć.
(vi) Provjeru zemlje određene u odjeljku 4.1. izvršit će Treća strana Agent.
(vii) Ako Korisnik želi raskinuti Ugovor, vrijedit će odredbe i uvjeti o raskidu navedeni u Posebnim uvjetima Treće strane te Korisnik mora kontaktirati Treću stranu Agenta, a ne HBO.
(viii) Zahtjevi za povratom podnijet će se Trećoj strani Agentu u skladu s Posebnim uvjetima Treće strane. Treća strana Agent je odgovoran za plaćanje povrata.
(ix) Ukoliko Korisnik ima bilo koje pitanje u vezi sa zasnivanjem pretplate, aktivacijom pretplate, raskidom pretplate ili ima pitanje vezano uz plaćanje, Korisnik će kontaktirati odjel za korisnike Treće strane Agenta.
(x) Bilo koji zahtjev podnešen HBO-u temeljem važećih propisa za zaštitu osobnih podataka za anonimizacijom ili brisanjem računa, neće ukinuti Korisnikovu obvezu plaćanja pretplatničke naknade Trećoj strani Agentu. Obveza plaćanja pretplatničke naknade će postojati dok Korisnik ne raskine svoju pretplatu putem Treće strane Agenta u skladu s Posebnim uvjetima Treće strane.
(xi) Ukoliko Pretplatnik želi izmijeniti pretplatu na Uslugu putem Treće strane Agenta u direktnu pretplatu s HBO-om, Korisnik prvo mora raskinuti pretplatu putem Treće strane Agenta i potom se ponovno registrirati na direktnu pretplatu s HBO-om koristeći kreditnu/debitnu karticu ili neki drugi valjan oblik plaćanja. Ukoliko Pretplatnik želi izmijeniti pretplatu na Uslugu iz direktne pretplate na HBO na pretplatu putem Treće strane Agenta, Korisnik prvo mora raskinuti direktnu pretplatu na HBO i potom se ponovno registrirati putem Treće strane Agenta. HBO neće provjeravati ima li Korisnik jednu ili dvije pretplate i/ili aktivirane oblike plaćanja.
(xii) Povrde ili računi dostupni su putem Treće strane Agenta.
(xiii) Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, Treća strana Agent djeluje kao poseban voditelj obrade vezano uz osobne podatke koje Treća strana Agent prikupi i pohrani. Svi zahtjevi ispitanika u svezi s prikupljenim osobnim podacima, pohranjenim ili na drugi način obrađenim od strane Treće strane Agenta moraju biti predani Trećoj strani Agentu.